- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Friday, June 15, 2012


BOLEHKAH BERPUASA BULAN REJABTelah tersebar di dalam facebook dan blog akan hadis yang maksudnya berbunyi: "Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia laksana berpuasa setahun, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka Jahanam, bila puasa 8 hari dibukakan untuknya 8 pintu syurga, bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya."Barang siapa mengingatkan orang lain tentang ini seakan ibadah 80 tahun". Ketahuilah bahawa hadis ini Palsu, bahkan tiada walaupun satu hadis akan kelebihan berpuasa pada bulan Rejab secara khusus melainkan ia Dha'if Jiddan atau Palsu.

Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani di dalam Kitabnya ‘Tabyiin Al-’Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab (تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب) – (Menyatakan Keajaiban terhadap riwayat yang menyebut tentang Kelebihan Bulan Rejab): “Tidak ada hadis Sahih yang boleh dibuat hujjah menyebut tentang kelebihan Bulan Rejab, Puasa padanya juga berpuasa pada masa yang tertentu dalam Bulan Rejab”.

Di sini saya menyenaraikan sebahagian hadis palsu yang tersebar mengenai fadilat keutamaan solat dan puasa di bulan Rajab.

HADIS PERTAMA
رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِيْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِيْ.
“Rajab bulan Allah, Sya’ban bulanku dan Ramadhan adalah bulan ummatku.

Keterangan: HADIS INI (مَوْضُوْعٌ) MAUDHU’
Kata Syeikh ash-Shaghani (wafat th. 650 H): “Hadis ini maudhu’.” Lihat Maudhu’atush Shaghani (I/61, no. 129).

Hadis tersebut mempunyai matan yang panjang, lanjutan hadis itu ada lafaz:
لاَ تَغْفُلُوْا عَنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيْهَا الْمَلاَئِكَةُ الرَّغَائِبَ...
“Janganlah kalian lalai dari (beribadah) pada malam Jumaat pertama di bulan Rajab, kerana malam itu Malaikat menamakannya Raghaa-ib...”

Keterangan: HADIS INI (مَوْضُوْعٌ) MAUDHU’
Kata Ibnul Qayyim (wafat th. 751 H):
“Hadis ini di-riwayatkan oleh ‘Abdur Rahman bin Mandah dari Ibnu Jahdham, telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad bin Sa’id al-Bashry, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin ‘Abdullah as-Shan’any, dari Humaid ath-Thawil dari Anas, secara marfu’.
Al-Manaarul Muniif fish Shahih wadh Dha’if (no. 168-169).

Kata Ibnul Jauzi (wafat th. 597 H): “Hadis ini palsu dan yang tertuduh memalsukannya adalah Ibnu Jahdham, mereka menuduh sebagai pendusta. Aku telah mendengar Syeikhku Abdul Wahhab al-Hafizh berkata: “Rawi-rawi hadis tersebut adalah rawi-rawi yang majhul (tidak dikenal), aku sudah periksa semua kitab, tetapi aku tidak dapati biografi hidup mereka.”  Al-Maudhu’at (II/125), oleh Ibnul Jauzy.

Imam adz-Dzahaby berkata: “ ’Ali bin ‘Abdullah bin Jahdham az-Zahudi, Abul Hasan Syeikhush Shuufiyyah pengarang kitab Bahjatul Asraar dituduh memalsukan hadis.”

Kata para ulama lainnya: “Dia dituduh membuat hadis palsu tentang solat ar-Raghaa-ib.”
Periksa: Mizaanul I’tidal (III/142-143, no. 5879).

HADIS KEDUA
فَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ وَفَضْلُ شَهْرِ شَعْبَانَ كَفَضْلِي عَلىَ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ، وَفَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الشُّهُوْرِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى سَائِرِ العِبَادِ.
“Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan al-Qur-an atas semua perkataan, keutamaan bulan Sya’ban seperti keutamaanku atas para Nabi, dan keutamaan bulan Ramadhan seperti keutamaan Allah atas semua hamba.”

Keterangan: HADIS INI (مَوْضُوْعٌ) MAUDHU’
Kata al Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalany: “Hadis ini palsu.”
Lihat al-Mashnu’ fii Ma’rifatil Hadisil Maudhu’ (no. 206, hal. 128), oleh Syeikh Ali al-Qary al-Makky (wafat th. 1014 H).

HADIS KETIGA:
مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا عِشْرِيْنَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ مَرَّةً، وَيُسَلِّمُ فِيْهِنَّ عَشْرَ تَسْلِيْمَاتٍ، أَتَدْرُوْنَ مَا ثَوَابُهُ ؟ فَإِنَّ الرُّوْحَ اْلأَمِيْنَ جِبْرِيْلُ عَلَّمَنِيْ ذَلِكَ. قُلْنَا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ: حَفِظَهُ اللَّهُ فِيْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَأُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ.
“Barang siapa solat Maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian solat sesudahnya dua puluh rakaat, setiap rakaat membaca al-Fatihah dan al-Ikhlas serta salam sepuluh kali. Kalian tahu ganjarannya? Sesungguhnya Jibrail mengajarkan kepadaku demikian.” Kami berkata: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui, dan berkata: ‘Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarga dan anaknya serta diselamatkan dari azab kubur dan ia akan melewati as-Shirath seperti kilat tanpa dihisab, dan tidak diseksa”

Keterangan: HADIS INI (مَوْضُوْعٌ) MAUDHU’
Kata Ibnul Jauzi: “Hadis ini palsu dan kebanyakan rawi-rawinya adalah majhul (tidak dikenal biografinya).”  Lihat al-Maudhu’at Ibnul Jauzy (II/123), al-Fawaa-idul Majmu’ah fil Ahaadits Maudhu’at oleh as-Syaukany (no. 144) dan Tanziihus Syari’ah al-Marfu’ah ‘anil Akhbaaris Syanii’ah al-Maudhu’at (II/89), oleh Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Araaq al-Kinani (wafat th. 963 H).

HADIS KEEMPAT
مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍٍ وَصَلَّى فِيْهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد, لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ.
“Barangsiapa puasa satu hari di bulan Rajab dan solat empat rakaat, di rakaat pertama baca ‘ayat Kursiy’ seratus kali dan di rakaat kedua baca ‘surat al-Ikhlas’ seratus kali, maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di Surga atau diperlihatkan kepadanya (sebelum ia mati).

Keterangan: HADIS INI (مَوْضُوْعٌ) MAUDHU’
Kata Ibnul Jauzy: “Hadis ini palsu, dan rawi-rawinya majhul serta seorang perawi yang bernama ‘Utsman bin ‘Atha’ adalah perawi matruk menurut para Ahli Hadis.”  Al-Maudhu’at (II/123-124).

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalany, ‘Utsman bin ‘Atha’ adalah rawi yang lemah.  Lihat Taqriibut Tahdziib (I/663 no. 4518).

HADIS KELIMA
مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ عَدَلَ صِيَامَ شَهْرٍ.
“Barang siapa puasa satu hari di bulan Rajab (ganjarannya) sama dengan berpuasa satu bulan.”

Keterangan: HADIS INI (ضَعِيْفٌ جِدًّا) SANGAT LEMAH
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hafizh dari Abu Dzarr secara marfu’.
Dalam sanad hadis ini ada perawi yang bernama al-Furaat bin as-Saa-ib, dia adalah seorang rawi yang matruk.  Lihat al-Fawaa-id al-Majmu’ah (no. 290).

Kata Imam an-Nasai: “Furaat bin as-Saa-ib Matrukul hadis.” Dan kata Imam al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir: “Para Ahli Hadis meninggalkannya, kerana dia seorang rawi munkarul hadis, serta dia termasuk rawi yang matruk kata Imam ad-Daraquthni.”  Lihat adh-Dhu’afa wa Matrukin oleh Imam an-Nasa-i (no. 512), al-Jarh wat Ta’dil (VII/80), Mizaanul I’tidal (III/341) dan Lisaanul Mizaan (IV/430).

HADIS KEENAM
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْراً يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً وَاحِداً سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ.
“Sesungguhnya di Syurga ada sungai yang dinamakan ‘Rajab’ airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, barang siapa yang puasa satu hari pada bulan Rajab maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari air sungai itu.”

Keterangan: HADIS INI (بَاطِلٌ) BATHIL

Hadis ini diriwayatkan oleh ad-Dailamy (I/2/281) dan al-Ashbahany di dalam kitab at-Targhib (I-II/224) dari jalan Mansyur bin Yazid al-Asadiy telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Imran, ia berkata: “Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ...”Imam adz-Dzahaby berkata: “Mansyur bin Yazid al-Asadiy meriwayatkan darinya, Muhammad al-Mughirah tentang keutamaan bulan Rajab. Mansyur bin Yazid adalah rawi yang tidak dikenal dan khabar (hadis) ini adalah bathil.”  Lihat Mizaanul I’tidal (IV/ 189).

Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albany berkata: “Musa bin ‘Imraan adalah majhul dan aku tidak mengenalnya.”  Lihat Silsilah Ahaadits adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah (no. 1898).

HADIS KETUJUH
مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبَ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ شَهْرٍ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبَ أَغْلَقَ اللهُ عَنْهُ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ مِنَ النَّارِ وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فَتَحَ اللهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ نِصْفَ رَجَبَ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَاباً يَسِيْراً.
“Barang siapa berpuasa tiga hari pada bulan Rajab, dituliskan baginya (ganjaran) puasa satu bulan, barang siapa berpuasa tujuh hari pada bulan Rajab, maka Allah tutupkan baginya tujuh buah pintu api Neraka, barang siapa yang berpuasa delapan hari pada bulan Rajab, maka Allah membukakan baginya delapan buah pintu dari pintu-pintu Syurga. Dan barang siapa puasa nisfu (setengah bulan) Rajab, maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah.”

Keterangan: HADIS INI (مَوْضُوْعٌ) PALSU
Hadis ini termaktub dalam kitab al-Fawaa-idul Majmu’ah fil Ahaadits al-Maudhu’ah (no. 288). Setelah membawakan hadis ini asy-Syaukani berkata: “Suyuthi membawakan hadis ini dalam kitabnya, al-Laaliy al-Mashnu’ah, ia berkata: ‘Hadis ini diriwayatkan dari jalan Amr bin al-Azhar dari Abaan dari Anas secara marfu’.’”

Dalam sanad hadis tersebut ada dua perawi yang sangat lemah:
1. ‘Amr bin al-Azhar al-‘Ataky.
Imam an-Nasa-i berkata: “Dia Matrukul Hadis.” Sedangkan kata Imam al-Bukhari: “Dia dituduh sebagai pendusta.” Kata Imam Ahmad: “Dia sering memalsukan hadis.” Periksa, adh-Dhu’afa wal Matrukin (no. 478) oleh Imam an-Nasa-i, Mizaanul I’tidal (III/245-246), al-Jarh wat Ta’dil (VI/221) dan Lisaanul Mizaan (IV/353).

2. Abaan bin Abi ‘Ayyasy, seorang Tabi’in shaghiir.
Imam Ahmad dan an-Nasa-i berkata: “Dia Matrukul Hadis (ditinggalkan hadisnya).” Kata Yahya bin Ma’in: “Dia matruk.” Dan beliau pernah berkata: “Dia rawi yang lemah.”  Periksa: Adh Dhu’afa wal Matrukin (no. 21), Mizaanul I’tidal (I/10), al-Jarh wat Ta’dil (II/295), Taqriibut Tahdzib (I/51, no. 142).

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Syeikh dari jalan Ibnu ‘Ulwan dari Abaan. Kata Imam as-Suyuthi: “Ibnu ‘Ulwan adalah pemalsu hadis.” Lihat al-Fawaaidul Majmu’ah (hal. 102, no. 288).

DOA BULAN RAJAB
Doa yang biasa diucapkan ketika memasuki bulan Rajab, yaitu,
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ
“Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban dan berkahilah kami di bulan Ramadhan.”

Dalam riwayat lain “wa ballighnaa Ramadhaan” (dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan).

Hadis ini sumbernya dari Anas bin Malik RA, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam tambahan musnad ayahnya, no. 2346 dari Anas bin Malik tapi anehnya terselip dalam musnad Abdullah bin Abbas, mungkin ada kesalahan peletakan. Muhaqqiq kitab tersebut yaitu Syekh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan sanadnya dha’if. Juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa`id dan dia mengomentari, “Dalam sanadnya ada nama Za`idah bin Abu Ar-Ruqad yang dikatakan oleh Al-Bukhari sebagai munkarul hadis dan dianggap majhul oleh sejumlah ulama.” (juz 2, hal. 375, no hadis: 3006). Tapi dijuz 4 hal. 340 no hadits: 4774 Al-Haitsami mengatakan bahwa Za`idah ini ada yang menganggapnya tsiqah. 

Dhaif: Lihat Kitab al-Adzkar lil Imam an-Nawawi 1/189 no. 541. Imam Nawawi mengatakan hadis ini diambil daripada kitab Hilyatul Auliya’ dan perawinya ada yang dhaif. Ibn Abi Bakr al-Hathami dalam kitabnya Majma’ azZawaaid wa Manba’ al-Fawaaid 2/165 perawi hadis ini Zaaidah bin Abi Ruqad telah dikategorikan Munkar oleh Imam Bukhari.

Ringkasnya kesemua jalur hadis ini baik dalam riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi melalui Za`idah bin Abu Ar-Ruqad, dari Ziyad An-Numairi, dari Anas bin Malik RA.

Syekh Nashiruddin Al-Albani menganggap dha’if hadis ini dalam Dha’if Al-Jami’ Ash-Shaghir no hadis: 4395.

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Za`idah ini: “Munkarul hadits termasuk periode keenam.” (Taqrib At-Tahdzib, juz 1 hal. 210, no rawi: 2164).
2. Al-Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan dalam Mizan Al-I’tidal (2/65), “Za`idah bin Abi Ar-Ruqad dha’if.” Adz-Dzahabi sempat menyebutkan hadits di atas dan mengatakan bahwa Ziyad (An-Numairi) juga dha’if.
3. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Al-Majruhin (1/308) dan mengatakan, “Dia biasa meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari orang-orang terkenal. Dia tak dapat dijadikan hujjah kecuali sekadar i’tibar (penguat bagi yang lain).”
4. Al Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir 3/433 mengatakannya, "munkarul hadits".

Ternyata masalah dalam sanad hadis ini tidak semata pada diri Za`idah. Gurunya yaitu Ziyad An-Numairi pun bermasalah kredibilitinya. Berikut pernyataan para ulama jarh wa ta’dil tentangnya:
1. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan Ziyad bin Abdullah An-Numairi ini, “Dha’if, termasuk periode kelima.” (At-Taqrib, 1/219, no: 2278).
2. Adz-Dzahabi mengatakan dalam Mizan Al-I’tidal, Ziyad An-Numairi dha’if.
3. Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa At-Ta’dil (3/536) menyampaikan bahwa Yahya bin Ma’in mengatakan, “Ziyad An-Numairi itu dha’if.”

Dengan demikian sanad hadis tentang doa masuk bulan Rajab ini tidak bisa dijadikan hujjah. Bagi mereka yang menganggap boleh menggunakan hadis dha’if untuk fadhilah amal, maka perlu diingat itu ada syaratnya iaitu menerangkan kelemahan riwayat tersebut dan tidak boleh meyakini bahawa itu bersumber dari Rasulullah SAW apalagi memasyhurkannya sebagai hadis nabi.

BOLEHKAH SAYA BERPUASA PADA BULAN RAJAB?
Sudah tentu boleh! Apa yang mereka larang itu maksud mereka ialah, “jangan niatkan ia adalah amalan sunnah dan amalan rasulullah hingga diwarisi sahabat, tabi'in dan tabi at-tabi'in”.
Sememangnya hadis tersebut palsu (maudhu), dan jumhur ulama menyetujuinya bahawa ia palsu tetapi dalam masa yang sama, ulama juga akan berkata, "buat amalan baik, dapat pahala".
Jadi, niatkan puasamu itu sebagai amalan baikmu. Jangan sandarkan perbuatan itu dari nabi, kerana saya khuatir, mendustakan atas nama nabi akan mencampakkan pula kita ke neraka. Apa yang penting di sini ialah:
Buat sahaja puasamu itu tanpa menyebarkan hadis palsu, hal yang demikian itu lebih baik. Jika seseorang marah kepadamu, jawablah "aku sedang berpuasa"

Walau bagaimanapun, bulan Rejab termasuk dalam salah satu bulan Haram bersama-sama rakannya Zulqaedah, Zulhijjah dan Muharram. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan keempat-empat bulan ini secara sama rata dalam firmanNya semisal ayat 36 surah at-Taubah dan ayat 217 surah al-Baqarah. Para ahli jemaah kaum Muslimin dianjurkan untuk memperbanyakkan amal pada keempat-empat bulan Haram baik sedekah, solat, puasa dan sebagainya.

Berpuasa di bulan Rejab baik awalnya, atau tengahnya, atau akhirnya sama saja kelebihannya jika berpuasa dalam bulan-bulan Haram lainnya. Para Salaf seperti Ibn Umar, al-Hasan al-Basri mereka biasa banyak berpuasa pada bulan-bulan Haram (Zulqaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab). Puasa itu pula dilakukan secara selang seli dan tidak berpuasa penuh sebulan, dan jika ingin berpuasa pada hari Jumaat maka wajib disertakan bersama hari Khamis atau Sabtu. [Rujuk: al-Musannaf , Abdul Razzaq, no. 7865 & al-Musannaf, Ibn Abi Syaibah, 3/42]

Dan berkata Imam al-Nawawi: "antara puasa yang disunnahkan adalah berpuasa pada bulan-bulan Haram - yang empat - iaitu Zulqaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Yang lebih utama dari semuanya adalah bulan Muharram" [Rujuk: al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, 6/386]. Mari sama-sama memperbanyak amal dalam bulan-bulan Haram yang mulia ini, dan Rejab adalah salah satu darinya, moga kita peroleh rahmat dariNya.

CEMUHAN SELEPAS SAYA TAKHRIJ MENGENAI FADILAT SALAH INI
1. “Orang yang tak mengaji dengan Ulama, susah nak dipulihkan lebih-lebih lagi kalau dah syok sendiri diri bagai ulama, duduk faham hadis seorang diri, duduk baca kitab sorang diri, faham sendiri lepas itu duduk sebar pada orang ramai, supaya orang tabik kau macam syeikh besar”

2. “belajar tanpa berguru seolah-olah berguru dengan syaitan”

3. “Wahhabi”

Semuanya saya sudah jawab satu persatu di dalam blog, jadi jawapan bagi cemuhan ini saya tidak akan ulanginya. Yang saya hendak bold di sini, datangkan hadis yang sahih mengenainya. Tentu orang yang mencemuh ini tergagap dan mati akal. Ini kerana, mereka tidak tahu apa-apa dan hanya terikut-ikut sahaja. Untuk golongan mereka ini, saya maafkan.

TIPS KAEDAH BERPUASA SUNAT
Saya petik hadis ini sebagai rujukan iaitu:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ
Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Al Musayyab, dan Abu Salamah, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertemu denganku dan berkata; bukankah aku telah diberitahu bahawa engkau mengatakan; sungguh aku akan melakukan shalat malam dan melakukan puasa pada siang hari? Al Hasan berkata; aku mengira bahwa Abdullah bin 'Amr berkata; ya wahai Rasulullah, saya telah mengatakan hal tersebut. Beliau berkata: "Berdiri dan tidurlah, berpuasalah, berbukalah serta berpuasalah tiga hari setiap bulan. Dan hal itu seperti puasa satu tahun." Abdullah berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan yang lebih dari hal tersebut. Beliau berkata: "Berpuasalah satu hari dan berbukalah dua hari." Ia berkata; lalu aku katakan; aku mampu melakukan lebih dari hal tersebut. Beliau berkata: "Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari, dan hal itu adalah puasa yang paling adil, dan puasa tersebut adalah puasa Daud." Aku katakan; aku mampu melakukan lebih dari hal tersebut. Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam berkata: "Tidak ada yang lebih baik daripada hal tersebut." (Hadis Riwayat Abu Daud. Matan yang sama juga riwayat Ahmad, Nasa’i dan Darimi)

Ringkasannya, sesiapa hendak melakukan puasa sunat, disunnahkan:
1. Dalam bulan haram iaitu Muharam, Rejab, Zulhijjah dan Zulkaedah dan bulan yang paling diberikan keutamaan ialah bulan Muharam atau;
2. Berpuasa 3 hari di dalam sebulan atau;
3. Puasa sehari dan berbuka sehari.
Tiada yang lebih baik selain di atas. Namun begitu, di sana juga terdapat had/larangannya iaitu tidak mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja atau hari sabtu sahaja. Jika hendak berpuasa hari jumaat, maka disunnahkan didahulukan pada hari Khamisnya. Selain itu diharamkan berpuasa pada:
1. Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal)
2. Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah)
3. Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)
Wallahu a’lam
 
 http://klinik-muallij.blogspot.com
 

No comments:

Post a Comment