- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Monday, July 9, 2012


IBU & AYAH
Rabbi auzi’ni an asykura ni’matakal-lati an;amta ‘alayya wa ‘ala walidayya wa an-a’mala shalihan tardhahu wa adkhilni bi rahmatika fi ‘ibadikash-shalihin. “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai & masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu perbuatan yang banyak kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan Engkau mengampuni dan menyayangiku. Dan jika Engkau hendak menimpa suatu fitnah (malapetaka) bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, juga cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku untuk mencintai-Mu”.Ya RABB......,
Jadikanlah dia bidadari syurgaku, sehingga meringankan pertanggungjawaban ku, saat menghadap ENGKAU di Hari Perhitungan kelak.Allahumma as-aluka tawfiqa ahlil huda wa a’mala ahlil yaqini wa munashahata ahlit taubati wa’azama ahlish shabri wa jidda ahlil raghbati, wa ta’abbuda ahlil wara’i, wa irfana ahlil ‘ilmi hatta akhafaka.”Ya Allah aku memohon kepada Engkau taufik yang di berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan amalan-amalan orang yang memperoleh keyakinan. Keikhlasan hati orang-orang yang sabar dan kesungguhan orang-orang yang takut dan susah mencari yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar kepada Engkau. Dan ibadah orang-orang yang berilmu hingga aku takut kepada Engkau.”
Allahumma inni as’alika fi’lal-khairati, wa tarakal-munkarati, wa hubbal-masakina, wa an-taghfirli wa tarhamni, wa idza aradta fitnata qaumin, fa tawaffani ghaira maftunin, wa as’aluka hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, wa hubba ‘amaliy-yuqarrabuni ila hubbaka. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu perbuatan yang banyak kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan Engkau mengampuni dan menyayangiku. Dan jika Engkau hendak menimpa suatu fitnah (malapetaka) bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, juga cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku untuk mencintai-Mu”.

“Allaahumma innii a’udzubika min ‘ilmin laa yanfa’u wa qolbin laa yakhsya’u du’aain laa yusma’u wanafsin laa tasyba’u” Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak berguna,dari hati yang tak pernah tenang, dari do’a yang tak didengar , dan dari nafsu yang tak pernah kenyang.” “Allaahumma innii as-aluka muujibaati rahmatik,wa’azaa-imi maghfiratik,wasalaamatan min kulli itsmin,wal ghaniimata min kulli birrin,wal fauza bil jannah,wan najaata minan naar.Ya Allah,sungguh aku memohon kepadaMu segala sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmatMu segala sesuatu yang memastikan ampunanMu,keselamatan dari segala dosa,keberuntungan dari setiap perbuataan baik,kemenangan meraih surga,dan selamat dari neraka.


  Allahuma shalli ‘ala muhammadin ‘adada anwa’ir rizqi walfutuhati, ya basithallazi yabsuthurrizqa liman yasya-ubighairi hisabin ubsuth’alayya rizqan katsirann min kulli jinatin min khaza-ini rizqikabighayri minnatin makhluqin bifadhlika wa karamika wa’ala alihi washahbihi wasallam. ”Ya Allah, limpahkanlah rahmat junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak aneka rupa rezeki . Wahai Dzat yang meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa hisab. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari setiap penjuru dari pendaharaan rezekiMu tanpa pembelian dari mahluk , berkat kemurahanMu juga. Dan limpahkan pula rahmat dan salam atas keluarga dan para sahabat beliau.”


Aamiin.....Ya Rabb.. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng pelindung bagi urusanku. Dan perbaikilah duniaku untukku, yang ia menjadi tempat hidupku. Serta perbaikilah akhiratku, yang ia menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari segala kejahatan
.

No comments:

Post a Comment