- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Wednesday, July 4, 2012


SEDIAKAN YANG LIMA UNTUK MENDAPATKAN YANG LIMA

ALLAH tidak akan memberikan lima perkara kepada seseorang sebelum Ia menyediakan lima perkara itu...

1. ALLAH tidak akan memberikan SYUKUR kepada seseorang, melainkan telah menyediakan untuknya tambahan.

" Sesungguhnya, jika kamu bersyukur kepada-Ku, maka akan Aku tambahkan nikmat kepadamu, akan tetapi jika kamu kufur atas nikmat-Ku, maka sesungguhnya seksaan-Ku amat pedih." (S.Ibrahim:60)


2. ALLAH tidak akan memberikan DOA kepada seseorang, melainkan telah mnyediakan untuk dikabuL.
" Berdoalah kepada KU, nescaya Aku kabuLkan doamu." (S. Al-Mu'min:60)

3. ALLAH tidak memberikan ISTIGHFAR kepada seseorang, melainkan telah menyediakan untuknya ampunan. " Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Dzat Yang Maha Pengampun." (S.Nuh:10)

4. ALLAH tidak memberikan TAUBAT kepada seseorang, melainkan telah menyediakan diterima-Nya taubat tersebut. " Telah dituliskan di sekeliling 'Arasy sebelum dunia ini diciptakan empat ribu tahun lagi, "Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramaL soLeh, kemudian dia mendapat petunjuk." (HR Dailami)

5. ALLAH tidak memberikan SEDEQAH kepada seseorang melainkan Dia telah menyediakan untuknya riang yang akan menerima. " Tidaklah seseorang itu bersedeqah dengan suatu sedeqah semata-mata mengharapkan keredhaan ALLAH, melainkan ALLAH berfirman pada hari kiamat: "Wahai hamba-Ku! Kamu mengharapkan pahala dari-Ku, maka Aku tidak akan menghinamu, Aku mengharamkan neraka atas tubuhmu dan masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana sahaja yang kamu sukai." (Maksud Hadith Rasulullah s.a.w).

Seterusnya Jangan Lupa 5 Ubat bagi Hati !

Abdullah Antaqi berkata : " Lima macam termasuk ubat bagi Hati" iaitu :

1. Duduk bersama-sama dengan orang-orang soLeh.
2. Membaca Al-Quran.
3. Mengosongkan perut.
4. SoLat MaLam
5. Merendahkan diri ketika menjeLang Subuh.

:: credit by :: http://qausai.blogspot.com

No comments:

Post a Comment