- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Wednesday, August 1, 2012


BEBERAPA CIRI ORANG YANG BERIMANKhalid Al-Walid ZaiifUllah
 
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAAHIIM
Saudara dan saudariku yang dikasihi Allah 
1
2
3
1
2 Marilah kita bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar Takwa dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari perkara yang dilarangnya semogalah kita semua termasuk hamba-hamba pilihannya ,sebaliknya tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang telah di jelaskan Allah dalam

Firman Allah yang bermaksud ;
Dan diantara manusia ada yang berkata,'Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah org-org yang beriman."(QS Al Baqarah :8)


ADAPUN CIRI-CIRI ORANG BERIMAN ADA 7 PERKARA ANTARA LAIN :

►1.Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :
Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. (A-li'Imraan 3:102)

►2.Masuk Islam dan mengamalkan syari'at-NYA secara akhsanu a'mala (sempurnakan wajib perbanyak yg sunnah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :
Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Agama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. (QS Al Baqarah :208)


►3.Selalu dalam Sibghah atau terwarnai dgn nilai2 yg datang dari Allah SWT dan mengamalkannya sesuai Rukun dan Syarat2 dari Hadits (selalu menge-link & matchkan ayat-ayat dengan Hadits operasionalnya).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :
Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: "Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat". (Al-Baqarah 2:138)

►4.Istiqamah atau memiliki pendirian yg kuat dlm mempertahankan nilai2 Islam (maghdloh) dalam setiap aspek kehidupannya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :
Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul (dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu), maka tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.
(Al-Ahqaaf 46:13)

 
►5.Memiliki sikap keseimbangan antara duniawi dgn ukhrawi.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :
"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ".(Al-Qasas 28:77)

►6) GEMBIRA DALAM KE THA'ATAN

Yakni meyakini bahwa ketaatan adalah "Hadiah dari ALLah" Yang Maha agung lagi Mahamulia" sebab Rasa Ta'at dan takut ini maka hamba-hambaNya akan mempersiapkan diri mengumpulkan bekalan akhirat.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :
“Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah! dan hendaklah (tiap-tiap) orang yang memerhatikan apa yang diusahakan esok (hari kiamat). Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan”( Al-Hasyr:18)

Orang Mukmin adalah orang yang Tha'at (takut) kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Sebagaimana Abul-Laits telah berkata:

“TANDA TAKUT KEPADA ALLAH ADA 7 PERKARA :

1. Pada Lisannya. 

Dia menghindar daripada berdusta, ghibah, menyebar fitnah, berbual kosong dan bercakap banyaK

2. Pada hatinya.

Dia membuang rasa permusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya, Kedengkian akan menghapuskan kebaikan sebab “Hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu”

3. Pada Matanya.

Dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Tidak pula terpikat kepada dunia, tetapi memandangnya dengan mengambil ikhtibar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Barang siapa yang memenuhi matanya dengan perkara haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari akhirat…”

4. Pada Perutnya...
 Tidak diisi perutnya dengan perkara-perkara haram kerana itu adalah dosa besar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh Malaikat di langit dan di bumi melaknatinya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, Nerakalah tempatnya…”

5. Pada Tangannya.

Tidak ia mengunakannya untuk perkara yang haram, tetapi menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dirawikan daripada Ka’ab Akhbar katanya: “Sesungguhnya Allah telah menciptakan bangunan dari zabarjud hijau. Di dalamnya terdapat 70 ribu aula, setiap aula terdapat 70 ribu pondok. Tidak ada yang boleh masuk kesitu, melainkan orang-orang yang ditawarkan barang haram tetapi ditolaknya kerana takut akan dia kepada Allah”

6. Pada Langkahnya.

Dia tidak menggunakan kakinya untuk melangkah ke jalan maksiat, tetapi hanya melangkah untuk mentaati Allah SWT dan mencari keredhaanNYA serta untuk bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh…

7. Pada ketaatannya.

Dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Takut akan riak dan munafik… Barang siapa yang melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk tergolong dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang yang taqwa dalam kebun-kebun dan mata air (Syurga)…” ( Al-Hijr:45)

7) TAWAKKAL ALALLAH

"Dan bertawwakallah kepada Allah supaya diberikan kecukupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud :

"Dan, barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya". (Ath-Thalaq: 33)

Tawakkal satu ibadah hati paling utama dan akhlak iman paling agung. Seorang ulama menyatakan tawakal ialah percaya kepada Allah dan hanya kepada Dialah kita mengharapkan segala sesuatu, bukan kepada siapa pun.

Imam al-Ghazali menyatakan tawakal satu manzilah (keberadaan) bagi orang beriman, bahkan tawakal darjat muqarrabin atau orang yang dekat dengan Allah.

Ali al Qari pula menyebut tawakal adalah mengetahui dan yakin tidak ada yang mampu berbuat dalam alam ini kecuali atas kehendak Allah.

Saudara dan saudariku yang dikasih Allah
Semogalah kita semua dapat mengamalkan dari ke tujuh point tesebut diatas dan banyak lagi ciri-cirinya orang yang beriman yang dapat kita jadikan PEGANGANGAN / PEDOMAN dalam kehidupan kita supaya kita semua menjadi golongan Orang-0rang yang BERUNTUNG

Saudaraku sebagai penutup marilah kita semua renung dan amalkan peringatan Rasulullah sebagaimana Diriwayatkan daripada Anas r.a bahwa : 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: ” Tidak ada seorang pun di antara kalian dipandang beriman sebelum ia menyayangi saudaranya sesama Muslim seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri.” (HR.al-Bukhari)

► SELAMAT BERAMAL SEMOGA MANFAAT BUAT KITA AAMIIN
► SELAMAT BERAMAL SEMOGA MANFAAT BUAT KITA AAMIIN

No comments:

Post a Comment