- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Sunday, August 5, 2012


Al-Quran: Recited by Sheikh Ahmed bin Ali Al-Ajmi
1
 Al-Quran: Juz' 1 (Al Fatiha 1-Al Baqarah 141)
2
 Al-Quran: Juz' 2 (Al Baqarah 142 - Al Baqarah 252)
3
 Al-Quran: Juz' 3 (Al Baqarah 253 - Al Imran 92)
4
 Al-Quran: Juz' 4 (Al Imran 93 - An Nisaa 23
5
 Al-Quran: Juz' 5 (An Nisaa 24 - An Nisaa 147)
6
 Al-Quran: Juz' 6 (An Nisaa 148 - Al Maidah 81)
7
 Al-Quran: Juz' 7 (Al Maidah 82 - Al Anam 110)
8
 Al-Quran: Juz' 8 (Al Anam 111 - Al Araf 87)
9
 Al-Quran: Juz' 9 (Al Araf 88 - Al Anfal 40)
10
 Al-Quran: Juz' 10 ( Al Anfal 41 - At Tauba 92)

11
 Al-Quran: Juz' 11 (At Tauba 93 - Hud 5)
12
 Al-Quran: Juz' 12 (Hud 6 - Yusuf 52)
13
 Al-Quran: Juz' 13 (Yusuf 53-Ibrahim 52)
14
 Al-Quran: Juz' 14 (Al Hijr 1-An Nahl 128)
15
 Al-Quran: Juz' 15 (Al Isra (or Bani Israil) 1 - Al Kahf 74)
16
 Juz' 16 (Al Kahf 75 -Ta Ha 135)
17
 Juz' 17 (Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78)
18
 Juz' 18 (Al Muminum 1 - Al Furqan 20)
19
 Juz' 19 (Al Furqan 21 - An Naml 55)
20
 Juz' 20 (An Naml 56 - Al Ankabut 45)

21
 Juz' 21 (Al Ankabut 46 - Al Azhab 30)
22
 Juz' 22 (Al Azhab 31 - Ya Sin 27)
23
 Juz' 23 (Ya Sin 28 - Az Zumar 31)
23

24
 Juz' 24 (Az Zumar 32 - Fussilat 46)

25
 Juz' 25 (Fussilat 47 - Al Jathiya 37)
26
 Juz' 26 (Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30)
27
 Juz' 27 (Az Zariyat 31 - Al Hadid 29)
28
 Juz' 28 (Al Mujadila 1 - At Tahrim 12)
29
 Juz' 29 (Al Mulk 1 - Al Mursalat 50)
30

 Juz' 30 (An Nabaa 1 - An Nas 6)

No comments:

Post a Comment