- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Sunday, December 28, 2014

Tahukah Anda: Bilangan ayat, perkataan dan huruf al-Quran? 6666 ayat?
Soalan:
Assalamualaikum.
Berapakah bilangan ayat, perkataan dan huruf yang terdapat di dalam al-Quran?
Sekian.Terima kasih.

 
Jawab:
Oleh: Ustaz Pendekar

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Bismillahir Rahmanir Rahim
Berikut adalah jawapannya, dengan izin dan taufiq daripada Allah Ta’ala, berdasarkan sedikit ilmu mengenai Al-Quran Al-Karim yang dianugerahi kepada kami, Amin.

A- Soalan yang saudara kemukakan ini, dan yang seumpama dengannya, tergolong di dalam kategori ilmu yang digelar sebagai “Ulumul Quran” (Ilmu-Ilmu Mengenai Al-Quran), yang biasanya ilmu ini membicarakan mengenai bagaimana caranya untuk menafsirkan Al-Quran menurut disiplin ilmu (bukannya menurut hawa nafsu).

Di antara bidang kajian ilmu ini ialah: Ayat yang Nasakh & Mansukh, Cara mengenal Ayat & Surah yang diturunkan di Mekkah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah, Fadhilat-Fadhilat, Ilmu Kepelbagaian Cara Membaca Al-Quran, Sebab-sebab sesuatu ayat itu diturunkan, Ilmu Pembukuan Al-Quran, Ilmu Penghuraian Al-Quran menurut Kaedah-Kaedah Bahasa Arab, Ilmu Ayat-Ayat Tamsilan di dalam Al-Quran dan berbagai lagi.

B- Sebenarnya, pengetahuan mengenai berapakah jumlahnya ayat-ayat Al-Quran, huruf-hurufnya & surah-surahnya, bukanlah merupakan satu kewajipan yang fardhu ‘ain kepada setiap umat Islam. Namun begitu, para ulama’ dari kalangan mufassirin (ahli-ahli Tafsir) sendiri, di dalam mengkaji Al-Quran Al-Karim, mereka tidak terlepas drp menkaji dan membicarakan berkenaan dengan jumlah surah, ayat-ayat, bahkan huruf-huruf di dalam Al-Quran Al-Karim.

C- JUMLAH SURAH-SURAH DI DALAM AL-QURAN AL-KARIM :

Para Mufassirin berbeza pendapat di dalam hal ini, satu golongan menyatakan jumlahnya sebanyak 114 surah, manakala satu golongan lagi menyatakan ianya sebanyak 113 surah.

Punca Perbezaan pendapat : Golongan pertama menyatakan bahawa Surah Al-Anfal dan Surah At-Taubah (Al-Baraah) merupakan 2 surah yang berasingan. Manakala golongan kedua pula berpendapat kedua-dua surah itu sebenarnya adalah surah yang sama (satu surah). Ini juga disebabkan, tiadanya Basmallah di permulaan Surah At-Taubah, yg menyebabkan ada golongan yang menyangka bahawa Surah At-Taubah itu adalah sambungan Surah Al-Anfal (satu surah).

D- JUMLAH AYAT-AYAT DI DALAM AL-QURAN AL-KARIM :

Ini juga merupakan isu khilafiah ( yang diperselisihi keputusannya ) :

Menurut atsar (kata-kata sahabat r.a) yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas r.a ialah : 6600 ayat – menurut atsar lain yang juga disandarkan kepadanya r.a , ialah sebanyak : 6666 ayat.

Pendapat ke-3 : 6204 ayat.

Pendapat ke-4 : 6014 ayat.

Pendapat ke-5 : 6019 ayat.

Pendapat ke-6 : 6025 ayat.

Pendapat ke-7 : 6036 ayat.

PUNCA PERBEZAAN PENDAPAT DI DALAM HAL INI :

1- Disebabkan Baginda s.a.w kadang-kadang di dalam membaca Al-Quran, Baginda s.a.w berhenti di setiap pangkal ayat-ayat sebagai satu pengajaran kepada Para Sahabat r.a bahawa di situlah pangkal setiap ayat.

2- Kadang-kadang pula, Baginda s.a.w tidak berhenti di setiap pangkal ayat tersebut, setelah Para Sahabat r.a tadi sudah mengetahui di manakah terletaknya setiap pangkal ayat dan dengan tujuan untuk menyempurnakan makna ayat-ayat. Maka, ini menyebabkan satu pihak yang lain drp kalangan sahabat r.a menyangka bahawa ayat-ayat tersebut bersambung di antara satu sama lain.

3- Disebabkan sebahagian sahabat r.a sendiri ada yang menganggap bahawa Basmallah itu juga merupakan satu ayat bagi setiap surah (kecuali Surah At-Taubah).

Manakala, satu pihak lain drp kalangan sahabat r.a pula menganggap bahawa Basmallah itu bukanlah dikira sebagai satu ayat bagi setiap surah.

4- Perbezaan di dalam menghitung huruf-huruf “Muqotto’ah” (terpotong) seperti ‘ ALIF LAM MIM “ , “ YA SIN “, “ KAF HAM YA ‘AIN SOD “ dan seumpamanya. Kerana adanya huruf-huruf muqotto’ah itu dihitung sebagai satu ayat, dan ada pula yang sebaliknya.

5- Sesuatu ayat itu dibaca secara bersambung dengan ayat selepasnya. Ini juga menyebabkan ada yang menyangka bahawa kedua-dua ayat itu merupakan ayat yang satu , bukannya ayat-ayat yang berasingan.

PERBEZAAN ini tidaklah sama-sekali menjadi satu mudharat kepada umat Islam, SELAGI MANA, ianya tidak meyebabkan adanya sebarang korupsi terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim.

E- JUMLAH HURUF-HURUF DI DALAM AL-QURAN :

Menurut Ibnu Abbas r.a : 323, 671 huruf.

FAEDAH-FAEDAH MENGETAHUI JUMLAH BILANGAN AYAT-AYAT AL-QURAN :

1- Dapat mengetahui bahawa bukan ayat-ayat Al-Quran yang jenis panjang-panjang (At-Tiwal) sahaja yang melambangkan KEMUKJIZATAN AL-QURAN drp sudut sastera Bahasa Arab, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek juga melambangkannya. Dan Allah Ta’ala bukan sahaja pernah mencabar mereka yang tidak mempercayai kemukjizatan Al-Quran agar dapat mereka kemukakan satu karya sastera mereka yang berjumlah seumpama satu surah, bahkan pernah juga dicabar mereka itu untuk mengemukakan satu ayat sahaja !.

2- Menurut satu pendapat, berhenti di setiap pangkal ayat merupakan sunnah kerana berdalilkan perbuatan Baginda Rasulullah s.a.w yang berhenti di setiap pangkal ayat-ayat Al-Quran.

3- Dapat diketahui kadar ayat yang dibaca selepas Al-Fatihah di dalam solat.

4- Dengan mengetahui jumlahnya, melahirkan satu perasaan cinta dan menggesa (motivasi) bagi setiap orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran, untuk meneruskan hafalan mereka setiap kali mereka sudah berjaya menghafal ayat-ayat sebelumnya.

Sumber Rujukan :

AL-MIZAN FI ‘ULUMIL-QURAN
Oleh : Prof. Dr. Ahmad Muhammad Siroh
(Profesor Fak. Usuluddin, Universiti Al-Azhar Cawangan Al-Mansoora. Mesir).

LAIN-LAIN RUJUKAN:

 Saranan Pembacaan ( Di dalam B. Melayu ) :
‘ULUM AL-QURAN (Tingkatan 6)
Oleh : Ustaz Joni Tamkin Borhan (M.A Syriah U.M)
Dan Ustazah Che Zarina Shaari (M.A Syriah U.M).
Terbitan : Cahaya Pantai Publishing (M_ Sdn. Bhd, K.L.
Cetakan : 1995
Harga : RM 8. 95

MENGENAL AL-QURAN
Oleh : Drs. Ruslan Adjun (Pensyarah IAIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta).
Terbitan : Pustaka Al-Mizan, Kg. Baru, K.L.
Harga : RM 2. 50

TAFSIR AL-FURQAN
Oleh : Kiyai A. Hassan
Terbitan : Pustaka Aman Press

Demikanlah sahaja jawapan-jawapannya berdasarkan soalan yang dikemukakan. Walhal Allah Ta’ala Lebih Mengetahui akan hakikat sebenar segala sesuatu.

Wassalam.

Monday, December 22, 2014

Ustaz Ismail Kamus

 

 


 

 

Friday, December 19, 2014

 1. Isu Pemikiran Liberal - Ustaz Fauzi Asmuni

  • 1 year ago
  • 302 views
  Pemikiran Liberal oleh Ustaz Fauzi Asmuni, Naib Presiden 1 Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA), bertempat di Masjid Bukit Jelutung ...
  • HD
 2. Ceramah Isu Penggunaan Kalimah Allah - Ustaz Fauzi Asmuni

  • 1 year ago
  • 12,014 views
  Video Penuh Ceramah Isu Penggunaan Kalimah Allah Oleh Orang Bukan Islam.
  • HD
 3. Ustaz Fauzi Tahir

  • 1 year ago
  • 314 views
  darulmustafa tv - Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/darulmustafa-tv.
 4. Ustaz Fauzi Al Yamani Pengurusan harta

  • 3 years ago
  • 322 views
  Surau Al Ittihadiyah, Seksyen 9, Shah Alam.
  • HD
 5. Al Fatihah Ustaz Firdaus

  • 2 years ago
  • 399 views
  Recitation of Al-Fatihah by Ustaz Firdaus.
  • HD
 6. Ustaz Fauzi Yob - Percaya Kepada Hari Kebangkitan

  • 1 year ago
  • 792 views
  Kuliah dhuha mingguan kitab "Siyarus Salikin & Sirah Nabi SAW" Oleh: Ustaz Fauzi bin Yob Facebook: ...
  • HD
 7. SEMINAR PEMIKIRAN WAHHABIY - USTAZ ZAMIHAN AL-GHARI & DR FAUZI HAMAT 6/9

  • 1 year ago
  • 405 views
  Seminar Pemikiran Wahhabiy Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. http://www.hanifsalleh.blogspot.com.
 8. SEMINAR PEMIKIRAN WAHHABIY - USTAZ ZAMIHAN AL-GHARI & DR FAUZI HAMAT 8/9

  • 1 year ago
  • 605 views
  Seminar Pemikiran Wahhabiy Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. http://www.hanifsalleh.blogspot.com.
 9. Ustaz Fauzi Mustafa - Warisan Nabi Muhd S.A.W.

  • 2 years ago
  • 572 views
  Ceramah Dari AlkuliyahTV3.
 10. SEMINAR PEMIKIRAN WAHHABIY - USTAZ ZAMIHAN AL-GHARI & DR FAUZI HAMAT 4/9

  • 1 year ago
  • 835 views
  Seminar Pemikiran Wahhabiy Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. http://www.hanifsalleh.blogspot.com.
 11. KALIMAH ALLAH NAMA KHAS & BUKAN ASAL BAHASA ARAB - Ustaz Fauzi Asmuni

  • 1 year ago
  • 137 views
  "Menghalusi hikmah pada konflik kalimah ALLAH. ALLAH adalah nama yang terlalu khas yang dikodifikasikan sedemikian rupa ...
 12. Ustaz Shukri Harun | Perang Armageddon 15 September 2014

  • 3 months ago
  • 190 views
  Kuliah Maghrib di MAFAZ.
  • HD
 13. Mahrajan Cinta Rasul UTM 2013 - Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa (Permulaan Majlis Ilmu)

  • 1 year ago
  • 289 views
  Syukran Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa (Ustaz Jus Tok Guru) Kerana Dapat Berkongsi Ilmu Siyasah Syari'yyah Baginda SAW, Cara ...
 14. SEMINAR PEMIKIRAN WAHHABIY - USTAZ ZAMIHAN AL-GHARI & DR FAUZI HAMAT 5/9

  • 1 year ago
  • 802 views
  Seminar Pemikiran Wahhabiy Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. http://www.hanifsalleh.blogspot.com.
 15. Kuliyyah@MSRL: 1/5/2014 (Khamis) - USTAZ FAUZI MUSTAFA

  • 7 months ago
  • 63 views
  Kuliyyah Subuh di Masjid Sungai Ramal Luar, *Sumbangan dan infaq untuk menampung kos operasi Biro Dakwah serta Biro ICT ...
  • HD
 16. SEMINAR PEMIKIRAN WAHHABIY - USTAZ ZAMIHAN AL-GHARI & DR FAUZI HAMAT 9/9

  • 1 year ago
  • 628 views
  Seminar Pemikiran Wahhabiy Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. http://www.hanifsalleh.blogspot.com.
 17. Kuliah Subuh Mustika Hadis oleh Ustaz Fauzi Sahar - 15.12.2012

  • 2 years ago
  • 127 views
  Kuliah Subuh Mustika Hadis oleh Ustaz Fauzi Sahar - 15.12.2012 di Balai Islam Pangsapuri TNB Kapar, Selangor. - Orang yg ...
 18. SEMINAR PEMIKIRAN WAHHABIY - USTAZ ZAMIHAN AL-GHARI & DR FAUZI HAMAT 1/9

  • 1 year ago
  • 989 views
  Seminar Pemikiran Wahhabiy Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang. http://www.hanifsalleh.blogspot.com.
 19. Ustaz Fauzi Yob - Kelebihan Para Nabi

  • 1 year ago
  • 125 views
  Ustaz Fauzi bin Yob. (http://www.facebook.com/abuhannan74) Kuliah dhuha mingguan (kitab Siirus Salikin) setiap Ahad di masjid ...
  • HDASAL USUL JALAN MA'AROF
Fatihah buat Dato Mustafa, Mengingati Maarof - Fatihah buat Dato Mustafa, Mengingati Maarof

Alfatihah kpd arwah Dato Mustapha Maarof. Semuga rohnya disemadikan bersama org2 beriman...ameen... 

Sekali lg saya terkenang kpd perjuangan arwah ayahnya..Maarof Zakaria, yg dibunuh dgn kejam kerana ikhlas ingin membantu org2 Melayu...

Maarof Diculik, Dibunuh dan Digantung 

Orang ramai terutama peminat filem Melayu cukup mengenali seniman veteran, Datuk Mustapha Maarof yang terbabit dalam lebih 50 filem sejak sebelum merdeka dan beratus drama di Singapura dan Malaysia. Tetapi masyarakat mungkin tidak mengenali siapa bapanya, Allahyarham Maarof Zakaria.

Jalan Maarof

Bagi penduduk Kuala Lumpur, terutama di Bangsar dan Lembah Pantai, mereka cukup sinonim dengan nama Jalan Maarof, bermula di Dataran Maybank menuju ke pusat beli beli Bangsar.

Siapa Maarof

Siapakah Maarof sebenarnya hinggakan namanya cukup gah untuk diabadikan di antara laluan utama yang menjadi laluan beribu pengguna setiap hari. Allahyarham sebenarnya ada kisah tersendiri yang jarang diperkatakan. 

Maarof anak kelahiran Sri Menanti, Negeri Sembilan, adalah antara kelompok Melayu elit yang mendapat pendidikan Inggeris yang hidup sezaman dengan tokoh pemikir Melayu, Zainal Abidin Ahmad yang digelar Pendeta Zaaba (16 September 1895 - 23 Oktober 1973). 

Bekas peguam dan pegawai daerah di Perak itu juga seangkatan dengan nasionalis negara yang juga penulis, Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako (14 November 1909 - 7 November 1991).

Pengasas Malay Nasional Bank

Bezanya, ketika nasionalis negara dan pemimpin politik sibuk berjuang untuk kemerdekaan, Maarof memilih haluan berbeza dengan mengasaskan bank pertama khas untuk orang Melayu iaitu Bank Kebangsaan Melayu, bertempat di Klang Street, di ibu negara. 

Niatnya cukup jelas, jika orang Melayu mahu maju dalam politik dan membangun, mereka mesti mempunyai sistem ekonomi yang kuat, satu daripadanya ia melalui sistem perbankan yang sistematik.

Namun, sayangnya niat murni tokoh itu disalah tafsir pihak tertentu yang tidak mahu melihat tahap kesedaran Melayu terus meningkat dan dilihat menjadi saingan kepada dua bank di Tanah Melayu pada ketika itu, The Chartered Bank milik British dan bank milik Cina iaitu Overseas Chinese Banking Corporation. 

Pada bulan Julai, 1947 sebuah Bank Kebangsaan Melayu telah diasaskan oleh seorang peguam Melayu bernama Encik Maarof Zakaria.

Bank tersebut hanya mempunyai 2 juta saham yang hanya terbuka kepada orang-orang Melayu.

Pelanggannya juga terhad kepada orang-orang Melayu sahaja.
Pada waktu itu hanya ada dua buah bank; iaitu bank milik British bernama The Chartered Bank dan bank milik China bernama Overseas Chinese Banking Corporation.

Di kedua buah bank ini Melayu tidak dibenar meminjam wang.
Melayu hanya boleh meminjam wang dari ceti-ceti haram dengan bayaran bunga yang cukup tinggi.

Encik Maarof menjawab cabaran ini dengan menubuhkan bank untuk Melayu sahaja.

Dibunuh Kejam 

Selepas 6 bulan beroperasi dengan jayanya Encik Maarof Zakaria telah didapati terbunuh di Lake Garden.

Maarof dikatakan hilang selama 2 hari selepas keluar dari rumah menuju ke Kampung Baru. Beliau ditemui di dalam hutan tergantung.

Jam rolex di tangannya dan wang dalam sakunya telah tidak diambil oleh pembunuh itu. Ini bererti pembunuh hanya ingin membunuh pengasas bank Melayu yang didirikan oleh Encik Maarof itu. 

Encik Maarof Zakaria telah mendirikan Bank Kebangsaan Melayu dengan bermodalkan 27 ekar Tanah serta tiupan roh semangat perjuangan bangsa Melayu di bidang ekonomi. 

ADAB-ADAB MENUNTUT ILMU


    1. IKHLAS NIAT – Kewajipan ke atas setiap muslim di dalam memastikan niat ketika menuntut ilmu ikhlas kerana Allah dan bukannya untuk mencari habuan dunia yang sementara kerana Rasulullah S.A.W pernah  memberi  amaran yang mana Allah akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan dunia semata-mata tanpa memikirkan maslahat Islam dan ummatnya. Memang agak susah untuk ikhlas di dalam belajar tetapi kita mesti terus berusaha ke arahnya. Kita yang berada dalam sistem sekular yang mementingkan material menyebabkan kita terlupa bahawa  ilmu yang dipelajari bukan untuk mendapatkan tempat dan kedudukan serta kerja tetapi adalah untuk menjauhkan kita daripada kejahilan yang mana dengan ini mampu menjadi perisai diri di dalam melawan arus kesesatan dan seterusnya membawa perubahan kepada keislaman. Jadikanlah diri kita sebagaimana padi yang mana semakin semakin berisi semakin tunduk ke bumi kerana rendah diri. Jangan jadi sebagaimana lalang yang tinggi semakin mendongak ke langit kerana sombong. Ingatlah bahawa orang yang benar ikhlas dalam menuntut ilmu sahaja yang mampu memiliki sifat terpuji termasuk merendah diri. Maksud firman Allah dalam ayat 235 surah al-Baqarah :.........Dan ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang tersemat dalam hatimu maka takutlah kepadaNya dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingatlah bahawa setiap orang akan binasa melainkan orang yang berilmu, setiap orang yang berilmu akan binasa melainkan orang yang beramal dan setiap orang yang beramal akan binasa melainkan orang yang benar-benar ikhlas. 

    2. TEKUN BERUSAHA DAN TAWAKKAL -  Sentiasa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran tanpa menurut keadaan dan  masa dengan menghindari perasaan malas dan mudah jemu dengan buku pengajian. Ini dapat  diatasi dengan membaca nota atau buku-buku yang kecil dan ringan atau mendengar kaset ceramah agama  yang berbahasa Melayu dan sebaiknya berbahasa Arab.Perkara ini mampu melembut hati kita kerana sesiapa yang menjauhi nasihat ataupun tazkirah diri ditakuti Allah akan mengeraskan hatinya sebagaimana firman Allah dalam ayat 5 surah as-Sof yang bermaksud : Dan ingatlah ketika mana nabi Musa berkata kepada kaumnya :"Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahawa aku ini adalah utusan Allah kepadamu?". Maka tatkala mereka buat endah tak endah sahaja lalu Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kerpada kaum yang fasik. Ayat ini walaupun menceritakan umat nabi Musa tetapi peringatannya terus kekal hingga sekarang untuk kita sama-sama ambil iktibar dan pengajaran daripadanya.   Kita juga hendaklah mewujudkan suasana sekeliling terutama di rumah dengan budaya ilmu bukannya budaya yang dipenuhi dengan cara mewah dan kesenangan serta hiburan yang boleh menghilangkan perasaan semangat untuk menambah ilmu dan pengetahuan.Kita hendaklah mencontohi ulama'-ulama' silam yang mana mereka belajar dalam keadaan susah tetapi tekun yang mana mereka sentiasa berada dalam suasana belajar bukannya mewah dan penuh kesenangan yang menyebabkan hilangnya perasaan bersungguh untuk belajar.Disamping itu kita mestilah bertawakkal kepada Allah agar kejayaan diimpikan akan menjadi milik kita.Tawakkal yang dilakukan mestilah mencukupi syaratnya iaitu berusaha, tekun, yakin, tidak mudah putus asa dan menyerah natijah ataupun keputusan kepada Allah sepenuh hati.

    3.  MENJAUHI MAKSIAT – Kita mestilah menghidupkan budaya amar ma’ruf dan nahi munkar dalam diri dan suasana sekeliling mengikut kemampuan yang ada. Sesungguhnya ilmu itu adalah nur yang suci yang mana ia tidak dapat kita perolehi jika diri kita sentiasa disaluti dengan najis-najis dosa. Cubalah sedaya yang   mungkin di dalam menghindari kehendak nafsu kita dengan menutup segala jalan menuju ke arahnya.Jangan sekali-kali kita membuka jalan kepada maksiat untuk bertapak di hati kita. Jangan terlalu mengambil mudah dan endah tak endah sahaja terhadap perkara maksiat ini yang mana ia boleh menjerumuskan kita kepada maksiat yang lebih besar lagi. Di zaman sekarang ramai orang memandang maksiat yang kecil seperti maksiat mata, mulut, telinga, tangan(internet ataupun tulisan) serta pergaulan antara lelaki dan perempuan yang halal berkahwin hanya suatu perkara yang biasa dan dirasakan ia bukannnya maksiat dan mereka hanya menganggap hanya dosa besar seperti berzina, mencuri, memukul orang dan lain-lain lagi sahaja sebagai maksiat. Dosa yang kecil jika dibuat berterusan akan menjadi dosa besar. 

    4. MEMILIH TEMAN YANG SOLEH - Pilihlah teman yang mampu membawa kita ke arah kebaikan dan cubalah hidupkan budaya nasihat menasihati antara satu sama lain di dalam rumah kita sendiri samada berbentuk rasmi seperti diskusi kitab atau melalui perbincangan yang tidak rasmi setiap hari.Loqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya supaya sentiasa bersama orang alim dan soleh serta menghadiri majlis ilmu kerana apabila Allah menurunkan keberkatan kita turut sama memperolehinya. Disamping itu apabila kita sentiasa bersama orang soleh akan menasihati kita ke arah kebaikan serta menegur kita apabila berlakunya kesilapan dan kesalahan. Ini kan mematangkan lagi diri kita disamping menambahkan lagi semangat kita dalam belajar. Ini bukan bermakna kita diminta menjauhi mereka yang tidak soleh sebaliknya kita diminta berdakwah kepada mereka setakat kemampuan yang ada dan jangan pula kita yang terpengaruh dengan cara hidup mereka. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Zukhruf ayat 67 yang bermaksud :Teman-teman yang rapat pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh kepada sebahagian yang lain kecuali mereka yang bertaqwa. Rasulullah S.A.W pernah berpesan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh imam Tarmizi dan Abu Daud : Seseorang itu mengikut agama sahabat temannya. Maka hendaklah seseorang itu memerhati siapakah yang dijadikan teman. 

    5.  BANYAKKAN ZIKRULLAH – Pastikan kita sentiasa solat lima waktu secara berjemaah dan mengamalkan wirid serta doa selepas solat walaupun ringkas kerana ulama’ sufi begitu menitik beratkan perkara wirid ini  kerana ia boleh menghidupkan hati yang mati dan ia juga boleh mendatangkan perasaan ingin memusabahkan diri dengan amalan seharian. Tanpa wirid yang ma’thur selepas solat boleh menyebabkan perasaan  zikrullah agak berkurangan dan ia boleh mendatangkan perasaan memudahkan segala kewajipan yang telah diperintahkan oleh Rabbul ‘Izzati. Jangan ajar diri kita melengah-lengahkan solat lima waktu kerana ia akhirnya mampu membawa diri kita ke arah mengabaikan solat. Bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya sehelai  setiap hari kerana ia merupakan ibu segala ubat. Hidupkan amalan-amalan sunat dalam setiap gerak kerja  kita seharian kerana hidup yang sentiasa dihiasi dengannya akan sentiasa diberkati dan diredhai oleh Allah dan makhluk-Nya.

    6. MENJAGA KEHORMATAN- Kita wajib menjaga kehormatan diri sendiri dan juga orang lain. Tutup segala ke'aiban diri dan orang lain kerana ia membawa kepada keredhaan Allah dan manusia lain kepada diri kita.Hanya orang yang mana kehidupannya dicucuri dengan keredhaan dan rahmat Allah sahaja yang  mampu merasakan kebahagian di dalam kehidupan seharian. Manakala mereka yang jauh daripada  rahmat Allah, hidup mereka dipenuhi dengan perkara yang kurang baik dan derita. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang lain kerana doa orang yang dizalimi adalah lebih bahaya daripada panah malam.Firman Allah dalam ayat 12 surah Al-Hujurat yang bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan perasaan prasangka, sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah pula sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah salah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati?. Maka sudah tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.     

    7.  DOA DAN KEREDHAAN IBUBAPA- Kita hendaklah sentiasa menjaga perasaan kedua ibubapa kita dan menghormati mereka dalam perkara yang tidak menyalahi syariat Islam. Sentiasa berhubung dengan mereka dan mengambil berat tentang keadaan keduanya serta mendoakan kebahagian mereka di dunia dan akhirat. Kita juga hendaklah sentiasa meminta agar mereka meredhai kita dan mendoakan kejayaan kita. Ingatlah bahawa keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan ibubapa terhadap kita. Firman Allah dalam ayat 23 hingga 24 surah al-Isra' yang bermaksud : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibubapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang daripada keduanya ataupun kedua-duanya telah lanjut usia mereka dalam jagaan kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengherdik kepada keduanya dengan perkataan "uf" dan janganlah kamu menghertak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucaplah : " Wahai Tuhanku! kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semasa kecil".

    8. MENGHORMATI GURU- Kita juga wajib menghormati guru dan mematuhi segala arahannya selagi mana tidak menyalahi kehendak Islam. Kita mesti patuh kepadanya walaupun fikrah atau pendapat kita berbeza. Kita pernah mendengar bagaimana imam As-Syafi'e walaupun berijtihad bahawa qunut di dalam solat Subuh sunat ab'adh(kena sujud sahwi jika tidak melakukannya) tetapi dia tidak melakukannya apabila mendirikan solat itu berhampiran maqam gurunya imam Malik kerana menghormati gurunya. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya ulama' silam begitu menitik beratkan masalah keberkatan ilmu, sedangkan kita hari ini tidak lagi mengendahkan perkara ini. Ini menyebabkan timbulnya pelbagai masalah terutama keruntuhan akhlak di kalangan remaja.Guru janganlah dianggap sebagai guru di sekolah, universiti atau di tempat pengajian sahaja tetapi kita mestilah menganggap bahawa dia pengajar dan secara langsung sebagai pendidik yang mesti dihormati walaupun di mana berada.Cubalah kita fikir dan renungi bersama tentang dua keadaan berbeza antara pelajar dulu dan sekarang mengenai pandangan dan penghormatan mereka terhadap guru. Tanpa ada keserasian dan kasih sayang yang wujud antara guru dan pelajar tidak memungkinkan berlakunya ketenteraman dalam kehidupan seharian.Oleh itu marilah kita sama-sama membina kembali keutuhan dan mahabbah antara guru dan pelajar agar ia mampu menyinarkan kembali suasana harmoni serta menghindari perkara negatif dalam kehidupan. 

    9. BERAMAL DENGAN SEGALA ILMU YANG DIPEROLEHI - Kita mengamalkan segala ilmu yang dipelajari setakat mana yang termampu oleh kita. Ulama' silam sentiasa mengingatkan kita bahawa orang yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya akan dihumban ke dalam api neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jadikanlah ilmu yang dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus ke kancah maksiat dan jadikanlah juga ia sebagai senjata di dalam mematahkan serangan musuh Islam serta jadikankanlah ia sebagai ubat yang mujarab di dalam menyembuhkan penyakit jahil dan batil di dalam masyarakat. Jangan jadikan ia sebagai barangan jualan untuk mengejar kekayaan dunia yang sementara. Berapa ramaikah yang telah dihinakan oleh Allah kerana melacurkan  ilmu semata-mata untuk mengaut kemewahan dunia.Inilah merupakan antara sebab atau punca yang menyebabkan umat Islam terus mundur.Berapa ramaikah mereka yang belajar tentang al-Quran dan Hadis tetapi mereka dilaknat oleh keduanya kerana tidak merealisasikan segala apa yang dipelajari.Oleh itu kita mestilah beringat dan berhati-hati mengenai perkara ini demi kebahagian kita di dunia yang sementara dan akhirat yang kekal selamanya. Begitu mudah untuk memberi nasihat dan tazkirah tetapi begitu sukar untuk mengota dan merealisasikannya dalam kehidupan. Tanpa usaha yang bersungguh- sungguh, kita tidak mampu melaksanakannya.Samalah kita sama-sama menghayati firman Allah dalam ayat 2 hingga 3 surah as-Sof yang bermaksud :Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kotakan? Amat besar kebencian Allah di sisi Allah bahawa  kamu mengatakan apa yang tidak kamu kotakan.  
 
 
Wajib menuntut Ilmu Agama dan kelebihannya.
Hadith 20 :
Dari Anas bin Malik ra, katanya: Rasulullah saw bersabda: "Menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib atas tiap-tiap seorang Islam." (Ibn Majah dan lain-lainnya)
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadith yang ringkas yang dibaca pada kali ini, saya yakin selalu didengar oleh muslimin dan muslimat sekelian. Iaitulah yang berhubung dengan kelebihan menuntut ilmu. Dimana di dalam al-Quran, Allah swt mengajar kita akan pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Seperti firman Allah swt melalui Surah Thahaa:114 umpamanya, telah mengajar Nabi saw, "...Katakan oleh mu wahai Muhammad saw: Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."...Maknanya, ilmu ini adalah suatu benda yang Allah perintahkan kita supaya ditambah tiap-tiap hari. Tidak boleh dikurangkan kerana doa daripada Nabi saw tadi mengajar supaya ditambah, bukannya dikurang. Ini bermakna, Allah swt ajar kita supaya kita ni sentiasa menambah ilmu...Ayat dari Surah Thaahaa tadi adalah dalil yang pertama berkenaan menuntut Ilmu. Ini pula adalah dalil yang kedua, iaitulah melalui Surah al-Mujaadalah:11. Dari ayat ini, Allah swt telah mengangkat darjat orang-orang yang beriman yang berilmu pengetahuan. Firman Allah swt yang bermaksud, "...dan sesungguhnya Allah telah mengangkat dikalangan orang-orang yang beriman itu akan darjat-darjat mereka melalui ilmu pengetahuan..."...Inilah dia besarnya kesan ilmu di dalam kehidupan manusia.
Dan dalil yang ketiga melalui Suratul Baqarah:31-32, kita melihat bagaimana manusia adalah lebih tinggi darjatnya daripada para malaikat apabila manusia itu memiliki ilmu yang diajar oleh Allah swt. Contohnya, cuba kita kembali pada kisah Nabi Adam as, yang mana beliau telah diajar oleh Allah dengan beberapa nama benda. Allah berfirman yang bermaksud, "Dan telah diajarlah oleh Allah akan Adam as dengan beberapa nama benda. Lalu apabila Adam as menghafal nama-nama benda tersebut, maka Allah panggil malaikat (Allah hadirkan malaikat di hadapan Nabi Adam as), kemudian Allah suruh malaikat sebut pula nama-nama benda yang telah Allah ajar kepada Adam as. Maka menjawab para malaikat: Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidaklah tahu apa-apa pun, kecuali yang telah Engkau ajar kepada kami. Sesungguhnya Engkau ini adalah Tuhan yang Amat Mengetahui lagi Amat Bijaksana."...Mufassirin membahaskan bahwa inilah dalil yang menunjukkan tingginya darjat manusia daripada malaikat.
Manusia dengan ilmunya, telah menerokai alam yang luas ini. Manusia dengan hanya sedikit akal kurniaan Allah, telah memakmurkan bumi Allah ini dengan sains dan teknologi, dan dengan segala penemuan demi penemuan. Maka tinggilah darjat manusia apabila dia berilmu. Tetapi akan berlaku sebaliknya, yakni menjadi rendahnya darjat manusia itu, bahkan akan menjadi lebih rendah daripada haiwan, binatang, khinzir dan sebagainya apabila manusia itu tidak berilmu dan tidak beriman kepada Allah swt. Sebab itu Allah swt mengingatkan kepada manusia sepertimana yang disebut di dalam al-Quran; bagaimana manusia yang tidak berilmu ini, diantara perangai mereka ialah mereka suka membantah-bantah Allah ta`ala. Cuba tuan-tuan tengok Surah al-Hajji:3 yang bermaksud, "Dan ada manusia wahai Muhammad saw; kerja mereka ialah membantah Allah, komen Allah, pertikai Quran dan pertikaikan kehendak Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan;.."...Orang yang jahil bodoh ni kata Allah ialah mereka-mereka yang tidak tahu untuk menghargai kebesaran Allah, dan mereka terlibat pula dalam kerja dan program menentang Allah swt. Maka orang beginilah yang disebut Allah sebagai orang yang tidak berilmu dan suka membantah kehendak-kehendak Allah swt. Sebab itu, dengan ilmulah kita dapat menyuluh yang mana haq dan yang mana kebathilan. Dan hasil daripada menuntut ilmu jugalah kita akan mampu mengenal haq-haq Allah swt, dan mampu pula kita untuk menjadi insan yang akan mendapat beberapa kelebihan.
Sebenarnya apabila dirujuk dalam Kitab Mastika Hadith bahagian Muqaddimah ini, didapati tidak banyak hadith yang membicarakan berhubung dengan habuan-habuan yang diperolehi samada mereka yang mengajar ilmu ataupun bagi mereka yang datang belajar ilmu. Oleh sebab itu menurut ust Halim Nasir, maka beliau pun merujuk pula di dalam beberapa buah kitab yang lain dan mendapati ada beberapa hadith yang mengatakan tentang kelebihan menuntut ilmu ini. Jadi, bila kita baca rujukan dari kitab-kitab yang lain, ini akan memberi satu suntikan semangat kepada kita untuk terus mengaji dan terus mengaji. Walaupun mungkin berulang-ulang kali kita telah mendengar hadith yang sama yang disebut daripada ustaz-ustaz dan tok-tok guru yang berlainan, tetapi yang utamanya disini ialah kelebihan duduk di dalam majlis ilmu itu sendiri. Kerana setiap orang yang menghadirkan diri ke dalam majlis, dia akan mendapat doa daripada para malaikat; seperti yang disebut oleh Allah bahwa antara kerja malaikat itu ialah di dalam Surah Hamiim asy-Syuraa:3 yang bermaksud, "Dan langit di sebelah atas itu, hampir-hampir pecah kerana takut mengenangkan kebesaran Allah swt. Dan malaikat-malaikat itu antara kerja mereka ialah membuat dua perkara. Yang pertama ialah mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhan mereka..."...Ini menunjukkan di kaki langit tu penuh dengan para malaikat. Sebab itu, Nabi saw pernah berseloroh dengan sahabat-sahabatnya, kata Nabi saw, "Kalaulah Allah mengizinkan aku mikraj sekali lagi ke langit, nescaya aku akan bawa bersama sebatang jarum untuk aku bergurau dengan malaikat."...Apa maksud ucapan Nabi saw sedemikian?...Nabi saw sebenarnya nak beritahu kita bahwa di atas langit tu penuh dengan malaikat, hatta kalau ambik sebatang jarum dan lempar ke mana pun, pasti akan kena kat sayap para malaikat. Ini menunjukkan langit itu penuh dengan para malaikat. Dan mereka tidak duduk diam begitu sahaja kerana mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhan (Allah swt). Dan kerja kedua malaikat seperti yang disebut dalam sambungan ayat di atas ialah, "Mereka mintak ampun untuk manusia yang hidup di atas mukabumi dengan tolong berdoa kepada Allah."...Siapakah yang dimaksudkan dengan "manusia yang hidup di atas mukabumi" itu?...Para mufassirin telah membahaskan bahwa diantara yang dimaksudkan itu ialah penuntut-penuntut ilmu. Jadi, orang yang mengaji ilmu sentiasa berada di dalam doa para malaikat. Oleh sebab itu, alangkah beruntungnya sesiapa saja yang sentiasa berkejaran mencari ilmu dari satu masjid ke satu masjid yang lain, kerana golongan ini sentiasa dalam doa para malaikat. Mengikut hadith yang lain, para malaikat sentiasa bertindih-tindih di dalam setiap masjid yang sedang mengadakan majlis ilmu sehinggalah sampai ke Arasy Allah. Lalu mereka mintak pada Allah supaya yang hadir di dalam majlis ilmu ini, diampunkan dosa mereka oleh Allah swt. Dan termaklum dibahaskan oleh muhadithin, ada pun dosa yang diampunkan itu adalah dosa-dosa kecil sahaja. Alhamdulillah, jadilah walaupun dosa-dosa kecil sahaja, sebab kita tak tahu berapa banyak yang kita dah terlanjur buat. Barang diingat walaupun dinamakan dosa kecil tapi kalau dikumpul-dikumpul, ia akan jadi dosa besar. Seumpama sebatang ranting kayu yang tak boleh buat api yang besar. Tetapi kalau ranting kayu itu dihimpun menjadi setimbun, maka dia boleh menyalakan api yang besar. Begitulah perbandingan yang Rasulullah saw sebut tentang kemungkinan dosa yang kecil boleh berubah menjadi dosa yang besar.
Sekarang mari kita baca beberapa hadith yang lain (bukan daripada kitab Muqaddimah Mastika Hadith) yang boleh kita relate dengan persoalan menuntut ilmu ini.
1) Hadith daripada Abi Darda` ra, katanya Nabi saw telah bersabda (mafhumnya), "Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan syurga..."...Maknanya, siapa yang tak mengaji, dia tidak akan mudah untuk mencari jalan ke syurga; tetapi yang mudah baginya ialah mencari jalan ke neraka...nauzubillahiminzalik...Bila tak mengaji, akhirnya dia jadi jahil. Dan jadilah dia golongan yang bercakap tentang Islam, tapi dalam masa yang sama, bini cabut habih bulu kening. Jadilah dia golongan yang bercakap tentang Islam lagu tu lagu ni, tapi anak perempuan dia penganjur kelab-kelab lesbian dan gay. Hat tu lah yang bangga sangat masuk tv tiap-tiap hari tu, sampai bini make-up tak serupa orang dah. Tapi sembang pasai Islam deraih, mengalahkan Imam Mawardi lagi...nauzubillah...Jenis ni semua bukan tak tahu Islam, tapi main dengan sombong takabbur, habih punah ranah lingkup jadinya.
Lalu Nabi saw bersabda lagi, "Dan malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan."...Bayangkan tuan-tuan; bila kita bagi reverse gear untuk keluar ke majlis ilmu, malaikat dah hampar siap-siap dah sayapnya. Kenderaan jenis apa pun yang kita gunakan untuk membawa kita ke majlis ilmu; baik kereta, baik motor, baik basikal, hatta berjalan kaki sekali pun; sebenarnya kita sedang berjalan di atas sayap-sayap para malaikat. Ini Nabi saw yang sebut. Cumanya, Allah swt tak bagi la kita nampak. Kalau nampak, alamat pengsan la jawabnya kita ni; takdan pi kuliyyah.
Sebab itu, Nabi saw cukup cinta majlis-majlis ilmu ini. Kerana pernah suatu hari, Nabi saw masuk ke dalam masjid Nabawi dan didapatinya ada dua kelompok manusia. Satu kelompok sedang zikrullah (Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar) dan satu kelompok lagi sedang mengaji ilmu. Maka Nabi saw mengambil keputusan untuk duduk dalam kumpulan yang mengaji ilmu. Inilah yang Rasulullah saw ajar kepada kita. Sebenarnya bukannya salah kalau kita nak join group yang dok berzikir tu, tapi inilah yang Nabi saw nak ajar dengan tindakan dia itu, menunjukkan besarnya kesan bila kita berada dalam majlis ilmu.
Sambung sabdaan Nabi lagi, "Dan seorang alim itu dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi, dan ikan-ikan di dalam air..."...Tuan-tuan boleh bayang ka segala ikan kerapu, gelama, sembilang apa semua yang kita dok makan tiap-tiap hari tu, depa boleh tolong minta ampun untuk kita yang pi mengaji ni, tuan-tuan...MasyaAllah...Bukan kata ikan saja yang minta ampun, malah seluruh penduduk langit dan bumi pun berbuat demikian. Tuan-tuan boleh bayang ka?...Jadi, yang tak mau mengaji sangat ni pasai apa?...Yang jadi bebal jahil sangat ni pasai apa?...Itu belum sembang lagi yang mai majlis ilmu tu faham ka tak faham apa yang ustaz bawa dalam kuliyyah. Faham tu kira bonus la tuan-tuan. Tapi yang kita dok cerita ni ialah mai saja pun dapat walaupun tertidur dalam majlis ilmu. Sebab itu, orang yang bodoh saja yang tak mau pi mengaji ni. Ini yang Allah cukup marah sangat kat puak-puak yang bodo sombong tak mau mengaji ni, sedangkan segala ikan di dalam air tolong doa untuk kita.
Dan Nabi saw bersabda lagi, "Dan kelebihan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah sebagaimana kelebihan bulan purnama terhadap bintang-bintang yang lain."...Tengok macamana Nabi saw sebut tentang status seorang yang berilmu (alim) bila dicompare dengan ahli ibadah yang takdak ilmu?...Seperti bulan purnama mengatasi cahaya bintang yang lain. Cuba tuan-tuan perati tengok bila bulan mengambang yang kemudiannya dikelilingi oleh bintang-bintang yang bertaburan. Tapi kalau perati bintang tu, kenalah perati elok-elok. Kena tau beza yang mana satu bintang dan yang mana satu satelite. Kalau tuan-tuan nak tau satelite, yang bercahaya kuat putih di kaki langit itulah satelite. Bintang ni, cahayanya agak malap-malap sikit tak berapa nak nampak sebab dia jauh daripada bumi. Jadi kalau kita tengok ada 2-3 dot di langit, yang cerah itulah satelite sebab dia dekat. Satelite ni dia duduk dalam ruang angkasa yang boleh menerima transmision untuk kita nak tengok bola secara live ka, nak tengok CNN pembohong pasai Taliban ka, dan macam-macam siaran live lagi yang boleh kita tengok. Yang tu cerita satelite. Tapi sekarang kita nak cerita lagu mana cahaya bulan purnama bila dia memancar, maka padam habih cahaya bintang. Sedangkan cahaya bintang pun boleh padam bila timbulnya bulan purnama, inikan pula keris berkarat tak bersarung. Jadi lembik habih jadinya. Jadi, inilah perbandingan yang Nabi saw buat antara orang alim yang berilmu dengan ahli ibadah yang takdak ilmu. Jadi, cukup bahaya kalau jenis kuat ibadah tapi takdak ilmu ni. Golongan ni cukup banyak tuan-tuan. Masbuq tak tau, muafiq tak tau, apa pun dia tak tau; tapi dahi tu dia punya hitam blue black dah pun.
2) Kita merujuk kepada ucapan Muaz bin Jabal ra yang begitu panjang sekali. Muaz bin Jabal ra, kita tahu adalah sahabat Nabi saw yang berbangsa Yaman. Orang Yaman ini kulit dia gelap sikit, tapi taklah segelap kulit orang Afrika. Orang Afrika ni, hitam sungguh. Tapi sehitam-hitam Afrika, depa sudah pun menghantar wakil mereka, iaitulah Bilal ibn Rabah untuk mencium syurga Allah swt. Cantik-cantik Melayu, tapi belum tentu ada wakil lagi.
Okay berbalik kita kepada cerita Muaz tadi; beliau sebenarnya telah dihantar oleh Nabi saw sebagai duta ke negeri Yaman. Disamping jadi duta, beliau juga diarah oleh Nabi saw supaya mengajar orang-orang Yaman tentang ugama Allah swt. Lalu inilah dia antara ucapan Muaz yang dia mentioned tentang ilmu. Katanya :
i) "Belajarlah ilmu kerana belajar ilmu itu adalah kebaikan."...Awat tak baiknya, sebab dengan ilmu itulah kita boleh membezakan mana dia haq dan mana dia bathil. Dengan ilmu itu juga kita boleh suluh yang mana dia kebajikan dan yang mana dia kejahatan.
ii) "Carilah ilmu kerana mencari ilmu itu adalah ibadah."...Sebab itu bila kita belajar ilmu ni, jangan kita peduli datang daripada siapa. Ini Nabi saw yang ajar. Jadi, kita boleh belajar daripada sesiapa pun; dari orang putih ka, dari Jepun ka, hatta daripada musuh Allah sekali pun sekiranya boleh membawa manafaat kepada Islam, takpa proceed aja. Tapi janganlah sampai Mat Salleh tu tak sembahyang, kita pun tak sembahyang sama. Yang tu kira tak lama la tu jawabnya. Sebab itu Nabi saw pernah berpesan, "Siapa yang nak kan dunia, dia mesti ada ilmu. Apatah lagi kalau nak kan akhirat, ilmu lagi-lagilah penting. Begitu jugalah kalau ndakkan dua-duanya sekali, pun mesti ada ilmu."...Sebab itu bagi pejuang-pejuang agama Allah, janganlah extreme sangat bila dengaq para ulama kita buat penerangan dalam bahasa orang putih. Jangan kita jadi jenis "stupid very clever" punya geng. Besok-besok kalaulah diizinkan Allah kita memerintah, bila nak jumpa duta nu duta ni; siapa nak tolong cakap orang putih kat kita?...Duta-duta tu bukan reti cakap jawa, cakap minang apa semua ni. Kita kena communicate in English, kena meeting in English, kena mention in English; sebab duta-duta ni semua jenis tu. Tapi ada la orang lain yang pakar dalam bidang tu, bukannya saya. Saya nak habag saja. Jadi, pemimpin-pemimpin kita mesti kena ada ilmu di bidang tu. Sebab itu kita lihat pemimpin-pemimpin kita; Arab pun depa boleh, English pun depa boleh. Takkan itupun salah. Tapi bila kita extreme, kita seolah-olah menghukum ilmu technology daripada barat ni, semuanya tak betul. Mana boleh lagu tu tuan-tuan?...Tak kena gaya tu. Ilmu boleh kita ambil; yang tak boleh ambil ialah aqidah depa. Itu saja.
iii) "Mengingati ilmu samalah dengan bertasbih."...Tak kiralah ilmu apa pun; ilmu al-Quran ka, ilmu kejuruteraan ka, ilmu perubatan ka, ilmu apa saja asalkan dengan ilmu itu kita boleh memajukan masyarakat di dunia, dengan berlandaskan Islam dan aqidah. Itu lebih aula kerana amat dicintai oleh Allah swt. Maksudnya ilmu yang boleh memanafaatkan manusia, bukannya yang melingkupkan. Kalau ilmu melingkup merapu, mau ingat, yang tu tak jadi tasbih.
iv) "Menyelidiki ilmu, samalah dengan berjihad."...Jangan buat main-main tuan-tuan. Maksudnya, research and development tu kira jihad fisabilillah juga tu. Macam sapa yang belajar engineering, banyak penyelidikan yang depa buat. Circuit tu lah circuit ni lah, nak measure current rating lah, voltage rating lah, kalau radio transmision pula depa kena jaga dia punya noise dan bermacam-macam lagi. Bagi orang yang mengaji perubatan pula, kalau berlaku operation; procedure macamana nak ikut, dos bius berapa banyak nak pakai dan macam-macam lagi. Yang bahagian sivil pula, dengan kajian mereka tersendiri. Bermacam-macam penyelidikan yang kita buat. Tak habih-habih kita mengaji.
v) "Mengajar kepada orang yang tidak tahu itu adalah sedeqah."...Maknanya, saya sedang bersedeqah sekarang ni kepada orang yang tidak tahu. Tuan-tuan pun bersedeqah juga, kalau tuan-tuan habih baca posting ni, lepas tu tuan-tuan print bagi kat sapa-sapa suruh depa baca pulak. Jadi, bukan maknanya sedeqah ni bagi duit saja ataupun bukannya sedeqah ni beri senyuman saja. Sebenarnya pengertian sedeqah adalah amat luas. Mengajar kepada orang yang tidak tahu juga termasuk dalam sedeqah. Sebab itu, jasa orang yang bergelar guru adalah cukup besar. Orang yang bergelar guru ini, sentiasa dikenang sampai bila-bila pun. Walaupun si guru tu dah pencen sekali pun, tapi title "cikgu"nya tetap lekat bermain dibibir masyarakat. Inilah penghargaan jasa guru.
vi) "Memberikan kepada yang berhak itu adalah takarrub ilallah."...Bila kita memberikan ilmu kepada orang yang berhak menerimanya, ini tandanya kita menghampirkan diri kepada Allah swy.
vii) "Ilmu itu adalah kawan ketika kamu keseorangan."...Cuba tuan-tuan perati tengok perangai penghafal-penghafal Quran masa depa tengah dok relax. Kalau depa drive kereta; sambil drive tu, mulut terkumat kamit mengulangi hafalan-hafalan mereka. Seperti juga baru-baru ni, masa kami satu bas pi K`tan tengok Jubilee Emas 50 tahun Pas; kami bawa anak sorang daripada mangsa ISA. Umur dia baru 11 tahun, tapi ayat Quran dalam kepala tuan-tuan. Ana try dia. Ana buka Quran kat mana-mana pun, lepas tu ana baca. Kemudian ana suruh dia sambung...MasyaAllah tuan-tuan, Allah Maha Penyuluh...Macam air aje anak si mangsa ISA tu sambung. Sebijik pun tak lari satu huruf maupun satu baris. Cukup terang hati budak tu. Ada setengah member tu, masa nak tidur dalam bas, panggil dia duduk tepi, "Abu! hang mai sat. Hang baca mai Suratul Baqarah kat aku."...Dia nanti bagi mendayu-dayu. Jadi, apa yang ingin disebut ialah ilmu itu adalah teman ketika kita keseorangan.
viii) "Dan ilmu itulah merupakan kawan dalam kesepian, penunjuk jalan kesenangan dan penolong menghadapi kesukaran, kerana ia adalah senjata untuk menghadapi musuh."...Tuan-tuan kalau nak berdebat dengan hujjah-hujjah yang boleh mematahkan hujjah musuh, ilmu mesti ada. Sebab itu, orang tua-tua kata kalau takdak ilmu di dada, jangan dok pi merantau. Betoi tu tuan-tuan. Tapi kita nak tambah sikit, iaitu kalau tanpa ilmu dan iman, jangan berani dok pi merantau tak tentu hala. Maknanya, ilmu mesti ada untuk menghadapi musuh. Dan ilmu yang paling besar ialah al-Quran. Dengan hujjah Quran itu, kita boleh mematahkan hujjah-hujjah musuh. Tapi kalau kita patahkan hujjahnya dengan al-Quran, dia masih juga nak membantah, maka dia sebenarnya sedang menempa dirinya untuk masuk ke dalam api neraka...nau zubillah...Sebab itu, kita nak bagi ingatan pada sahabat-sahabat yang suka sangat kata, "Sikit-sikit al-Quran, sikit-sikit al-Quran. Belum tentu betul walaupun Quran cair di mulut."...Haaa!...baik-baik sikit wording tu, takut tergelincir aqidah satgi, menangis tak berlagulah jawabnya. Sebab itu, ustaz Shamsuri selalu sebut bahwa walaupun mai sorang bagi hujjah atau teorinya dengan cukup menakjubkan, tapi kalau tanpa dasar al-Quran dan as-Sunnah, suruh dia pi cerita jauh-jauh.
ix) "Malaikat suka berkawan dengan orang yang berilmu dan mengusap-usap mereka dengan sayapnya."...Kalau orang tak mau kawan dengan kita kerana kita dikatakan "pemecah belah" masyarakat, itu tak jadi hal. Biarlah kawan kita dari kalangan malaikat, yang sentiasa berdoa akan kesejahteraan kita kepada Allah swt.
x) "Orang yang berilmu ini sentiasa didoakan oleh semua benda yang basah mahupun yang kering."...Bukan sekadar didoa oleh ikan di laut tetapi setiap benda yang basah maupun yang kering mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu. Yang dimaksudkan ialah semua binatang di darat dan di laut (termasuk binatang buas), tolong berdoa untuk kita. Termasuklah serangga-serangga seperti nyamuk, belalang, semut apa semua ni turut berdoa supaya Allah ampunkan orang yang mengaji. Tuan-tuan, kalau sekali fikir memanglah tak masuk akal, tapi inilah yang Muaz ra sebut. Dan tuan-tuan kena ingat bahwa Muaz bin Jabal ra ialah sahabat yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Nabi saw. Jadi, sudah tentulah benar ucapannya.
xi) "Ilmu itu menghidupkan hati daripada kebodohan."...Sungguh tuan-tuan, memang bodo betoi orang yang takdak ilmu ni. Tindakan orang sebegini selalunya di luar batas kemanusiaan. Tindakan yang tidak berlandaskan ilmu yang sebenar, akan terserlahlah kebodohan seseorang...nauzubillah...Sebab itu, berilmu adalah satu benda yang amat penting kerana ia adalah pelita dari kegelapan, kekuatan dari segala kelemahan dan banyaklah lagi yang Muaz ra sebut sampai tak larat saya nak sebut. Memang cukup banyak kalau nak diteruskan. Tapi nak sebutnya ialah penting dan besarnya menuntut ilmu.
3) Dari ucapan Muaz bin Jabal ra, kita lihat pula kisah Saidina Ali karramallahu wajhah. Saiyyidina Ali kw ni tuan-tuan, Nabi saw pernah bersabda, "Bandingan aku dengan Ali di sudut ilmu ialah aku ini gudangnya dan Ali itu adalah seumpama pintu gudang itu."...Inilah standard Saidina Ali kw. Dan kepintaran Ali kw pernah diuji, bilamana sahabat tanya dia, "Manakah lebih utama, antara ilmu dengan harta?"...Sekali fikir memanglah kedua-duanya penting. Tapi ilmu adalah warisan para Nabi as, manakala harta adalah warisan Qarun. Tu yang Melayu dok sebut harta karun-harta karun tu. Sebenarnya bukan karun, tapi Qarun; seorang yang ditenggelamkan dengan hartanya sekali ke dalam perut bumi. Tempatnya, tu dia di tasik Fayyum nu kat negara Mesir. Di situlah kilangnya dulu. Nak bawa kunci untuk buka kilang dia saja memerlukan 40 ekor unta memikulnya. Boleh bayang ka banyak mana harta dia?...Allah ranapkan dengan kilang dia, dengan istana dia dan dia-dia sekali di kawasan tasik Fayyum, iaitu lebih kurang 60 km daripada Mesir. Inilah bahananya takabbur enggan bersedeqah membantu fakir miskin. Allah tenggelamkannya, maka nama harta yang tenggelam itu ialah harta si Qarun. Tapi hari ini, kita di M`sia buat bermacam-macam ekspedisi menjelajah mencari harta karun. Takke bodoh tu?...Ini pun kira takdak ilmu sebab tak mengaji. Harta Qarun kat Mesir nuuu, yang hangpa pi cari kat celah-celah batu dengan pokok ni apasal?
Baik, kembali kita kepada persoalan yang diajukan kepada Saidina Ali kw tadi. Kata Ali kw, "Ilmu adalah warisan para rasul, tapi harta pula adalah warisan Qarun. Maka elok lagi ilmu daripada harta."...Dan yang keduanya kata Ali kw, "Elok lagi ilmu daripada harta kerana ilmu menjaga kamu. Adapun harta, kamu kena jaga dia."...Jadi, mana lebih elok tuan-tuan; harta ataupun ilmu?...Nak sembahyang satgi, ilmulah yang guide kita. Ilmulah yang ajar kita mana batasan wuduk, mana sempadan muka, mana yang rukun, mana yang makruh, mana yang sunat dan sebagainya. Tapi harta, jenuh kita kena kepung dia. Tak payah sembang benda-benda besaq-besaq la tuan-tuan, sembang pasai kereta cukup la. Dengan minyak dia lah (dok geram naik sekupang tak habih lagi ni!), dengan oil filter dia lah, lepas oil filter, air filter pulak, lepas tu absorber dia pulak, kemudian nak tukaq minyak automatic dengan gearnya sekali, jenuh kena tunggu kat workshop 3-4 jam melengum. Tak jaga satgi, yang tu lah saja harta kita yang ada pun. Yang tulah jugak yang bawa kita pi mengaji ni dengan izin Allah...Pening, pening....Belum lagi cerita pasai rumah. Belum lagi cerita hat bini 4; yang ni lagi pening...Pening nak jaga semua ni. Sebab itu, kata Ali kw, "Ilmu lah yang lebih baik sebab ilmu itu menjaga kamu. Manakala harta, kamu kena jaga dia."...
Secara kesimpulannya; apa yang kita nak sebut ialah besarnya peranan ilmu dalam mendidik manusia. Sebab itu, orang yang berilmu dihormati oleh masyarakat. Orang yang takdak ilmu, orang lain tak hormat kat dia. Itulah yang Allah kata, "Darjat seseorang itu diangkat adalah kerana ilmu, bukannya kerana harta."...Jadi, inilah satu kebenaran yang tidak boleh kita nafikan...Okay tuan-tuan sampai setakat ini dulu. Dalam posting yang akan datang, InsyaAllah, kita akan bahaskan pula apa dia ilmu-ilmu yang asas yang kita kena belajar. Dia ada kaedahnya sebab ada juga ilmu yang kalau tak belajar pun kira takpa. Samalah seperti kita belajar dalam bab haram bab wajib ni, iaitu ada wajib yang hal dan wajib yang tidak hal. Contohnya ialah seperti ibadah haji, ia adalah wajib yang tidak hal. Maksud wajib yang tidak hal ni ialah budget kalau cukup baru kena pi. Tapi sembahyang pula adalah wajib yang hal. Samalah juga dengan ilmu. Ada ilmu yang kita wajib belajar dan ada ilmu yang kalau tak belajar pun takpa. Sebab cukup dengan ilmu yang asas tadi untuk cover semua. Yang ni kita akan lihat nanti dalam hadith-hadith seterusnya.
Allahu ta`ala `alam.


Kedudukan Orang Yang Berilmu

Kelebihan Orang Yang Berilmu
1) Allah s.w.t membezakan dan mengangkat darjat orang yang berilmu
Allah s.w.t berfirman : Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? “Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. ( aZ-zumar : 9 )
Firman Allah s.w.t : ” Allah akan meninggikan darjat orang2 yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat .Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan . ” ( Al-Mujadalah : 11 )
optimized-man-salaka-toriqon2-crop
Ibn Abbas ra mengulas ayat diatas dengan mengatakan : Tingkatan para ulama dibanding orang mukmin biasa adlah lebih tinggi sebanyak 700 darjat , di antara satu darjat ke darjat setelahnya adalah sama dengan jarak 500 tahun perjalanan
menuntut_ilmu_-crop
2 ) Orang yang berilmu sentiasa dijadikan rujukan
Allah swt berfirman : maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui ( An-Nahl: 43 )
3) Ilmu satu-satunya warisan Nabi
Dari Abu Darda’ , Rasulullah saw bersabda : Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi,dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu.Maka barangsiapa mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar . ( HR Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah )
Tidak ada keraguan bahawa manusia termulia adalah para nabi.Kemuliaan mereka diwariskan melalui ilmu Agama .Para Ulama’ yang mengambilnya pula berhak mendapatkan kemuliaan itu.Maka darjat mereka pun naik membumbung tinggi di akhirat nanti,sejajar dengan para nabi dan syuhada ! Dari Usman bin Affan ra , Rasulullah SAW besabda : Yang Pertama memberi syafaat pada hari kiamat ada tiga : para nabi , para ulama’ dan para syuhada.
ilmu.baqarah2.151
4 ) Beramal dengan cara betul dan ditakuti syaitan
Dari Abu Darda’ ra , Rasulullah SAW bersabda : ” Dan sesungguh perbezaan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang gemar beribadah , sebagaimana keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang lain ” (HR Tirmidzi , Ahmad )
Mengapa orang berilmu (‘alim ) mempunyai keutamaan yang lebih mulia dibandingkan orang yang rajin beribadah semata2 (‘abid) ? Anologi mudah , seperti seorang berilmu solat sunnah dua rakaat .Dia berwudhuk dengan betul dan khusyuk , mengetahui syarat , Rukun solat dan hal2 yang membatalkan ibadahnya .Sementara seorang lagi yang gemar solat hingga lapan bahkan dua belas rakaat setiao malam,tetapi tidak bacaannya,tidak mengetahui adab syarat dan rukunnya.yang mana lebih mulia amalannya ?

5) Takut & Bertaqwa kepada Allah s.w.t
Allah swt berfirman : Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya hanyalah para ulama’ ( Faathir : 28 )
Ilmu menjadikan para ulama takut kepada Allah .Bukan hanya ilmu agama atau syariah.tetApi semua ilmu yang baik berasal dari Allah sehingga mereka yang mendalaminya seharusnya dapat merasakan keagungan dan kebesaran Allah swt,dan kemudian lebih takut kepadaNya.Ilmu aqidah menjadikan manusia mengenal Allah melalui dalil-dalil naqli ( ayat qauliyyah ) dalam Al-quran dan hadis,tentang sifat Allah swt,kebesaran dan kekuasaan-Nya.
6 ) Orang yang berilmu mendapat kebaikan
Dari Muawiyah ra, Rasulullah bersabda : ” Barangsiapa yang Allah swt menginginkan kebaikan padanya , maka akan difahamkan dalam masalaah agama ! ” (HR Bukhari dan Muslim )
Ilmu yang berkat walau sedikit
Dengan ilmu maka seluruh kebaikan akan mendatanginya.Ketika ibadah maka dia beribadah dengan betul sesuai syariat .Ia juga beribadah dengan ikhlas dan khusyuk kerana ia adalah orang yang paling takut pada Allah swt. Ketika ia bermuamalah maka ia mengetahui yang halal dan haram, maka tidak sekerat pun harta haram masuk dalam tubuhnya dan tubuh isterinya.Bahkan ketika ia mendapat ujian dari Allah , baik berupa kenikmatan seperti kekayaan ,pangkat/jawatan atau yang berupa kesusahan seeperti sakit, kematian dan musibah maka dia menghadapinya dengan syukur ataupun sabar .syukur dan sabar adalah sumber kebaikan yang menakjubkan , hanya dimiliki orang yang veriman dan berilmu.
Dari Suhaib bin Sinan ra , Rasulullah saw bersabda : ” Sungguh mengagumkan urusan kaum mukmin , semua urusannya adalah baik baginya.dan kebaikan ini hanya dimiliki orang mukmin .Jika mendapat kesenangan ia bersyukur dan itu baik baginya .Jika mendapat musibah ia bersabar dan hal itu juga baik baginya ! ” (HR Muslim )
7 ) Semua makhluk meminta ampun untuk orang yang berilmu
Dari Abu Darda ,Rasulullah saw bersabda : ” dan sesungguhnya orang yang berilmu itu , dimintakan ampunan oleh penghuni langit ,bumi bahkan ikan-ikan di laut yang dalam ” ( HR Ibn Hibban
Mengapa setiap makhluk merasa berhutang budi kepada para ulama,bahkan ikan di dalam lautan ? Dalam kitab Mukhtasor Minhajul Qasidin desebutkan bahwa hal ini terjadi kerana ulama mengajarkan ilmu yang membawa kebaikan pada seluruh makhluk seperti ilmu ihsan dalam penyembelihan ,ilmu larangan untuk menyiksa binatang ,menebang pokok dan lain2.maka wajar mereka meminta keampunan pada Alla bagi orang yang berilmu
malaikat_ridho_pada_penuntut_ilmu_by_beginwiths-d6chkfi-crop
8) Allah swt,para malaikat , penghuni langit dan bumi berselawat / mendoakan para pengajar ilmu kebaikan
Dari Abu Umamah ra, Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah swt dan para Malaikat-Nya , Penghuni langit dan bumi , bahkan semut disarangnya , bahkan juga ikan ,semuanya berselawat/mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kebaikan.
Barangkali ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan makhluk bernama manusia .Orang berilmu yang mendapatkan kemuliaan tak terhingga itu.Bayangkan ,Khalik dan makhluk-Nya semua berselawat dan mendoakan untuknya ! mengharapkan kebaikan dan kemuliaan itu sentiasa ada pada orang yang berilmu hingga akhir hayatnya !
Kita yakin bahawa kita manusia adalah makhluk yang mulia ,maka kita juga menyedari bahawa kemuliaan ini boleh menjadi tertingkat dan berterusan hingga ke akhirat apabila kita menjadi orang yang berilmu, Menguasai ilmu dengan baik atau lebih dari yang lainnya ,insyaallah akan memuliakan kita di hadapan manusia dan juga Allah swt.amin


Di antara adab Islam ialah menghormati ulamak

Dr. Ahmed Abdul Hadi Syahin
Ulamak adalah pewaris para nabi. Allah telah memilih mereka supaya membawa agama dan syariat. Mereka adalah golongan yang paling mengenali Allah. Tugas mereka adalah menunjukkan manusia jalan kepada Allah. Firman Allah:
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (Fusshilat: 33)
Firman Allah:
“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (Fathir: 28)
Dari Abu Umamah r.a bahwa nabi saw bersabda:
“Barangsiapa yang berusaha mencari satu jalan untuk menuntu ilmu, nescaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Para malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda redha kepada penuntut ilmu. Bagi mereka yang berilmu segala yang ada di langit dan di bumi memohon ampun untuknya termasuk ikan-ikan paus di tengah lautan. Kelebihan orang yang berilmu berbanding ahli ibadah seumpama kelebihan bulan mengambang berbanding semua bintang. Ulamak adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan wang dinar dan dirham tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya pastilah mereka memperolehi keuntungan yang melimpah”. (Tirmizi)
Dari Abu Darda’ r.a disebutkan kepada Rasulullah saw tentang dua orang lelaki, salah seorang ialah abid (ahli ibadah) dan seorang lagi seorang alim (orang berilmu). Lalu nabi bersabda:
“Kelebihan orang berilmu berbanding ahli ibadah seperti kelebihan saya berbanding orang yang paling rendah di kalangan kamu”. Kemudian nabi bersabda lagi: Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi termasuk semut di celah batu dan termasuk ikan paus sentiasa berselawat kepada orang yang mengajar orang kepada kebaikan”. (Abu Daud)
  Allah telah melebihkan dan memuliakan para ulamak dan meninggikan kedudukan dan darjat mereka. Allah telah menyatakan ada perbezaan antara ulamak dan orang yang tidak mengetahui kerana kepentingan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Firman Allah:
“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.(Az-Zumar: 9)
Firman Allah:
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah: 11)
Menurut Umar bin al-Khattab r.a: “Sesungguhnya Allah meninggi golongan-golongan tertentu dengan Kitab ini dan merendahkan yang lain”.  
Oleh kerana kepentingan ulamak kepada kehidupan umat Allah telah meminta manusia supaya sentiasa bertanya mereka dalam urusan yang tidak diketahui. Firman Allah:
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (An-Nahl: 43)
Di samping itu Islam mengambil kira kewujudan mereka sebagai nikmat dan rahmat daripada Allah kepada umat, sedangkan kematian mereka suatu musibah besar kepada umat. Ini kerana kematian seorang ulamak bermakna diangkat ilmu dari muka bumi.
Dari Abdullah bin Amru bin al-As r.a, nabi saw bersabda:
“Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu dengan cara mencabutnya daripada hamba, tetapi Allah mengambil ilmu dengan mematikan ulamak, sehingga apabila tiada lagi ulamak, manusia akan mengambil orang jahil sebagai pemimpin mereka. Apabila ditanya tentang sesuatu urusan agama, mereka akan memberi jawapan tanpa ilmu. Lalu mereka sesat dan menyesatkan”. (Bukhari)
Hasan al-Basri mengungkapkan: “Mereka ini berkata kematian ulamak sebagai satu lubang di dalam agama. Sesuatupun tidak akan menutupnya sekalipun bertukar malam dan siang”.  
Nabi saw amat menyukai amalan menghormati ulamak bahkan mewajibkan manusia sentiasa memuliakan dan mengasihi mereka. Dari Abu Musa al- Asy’ari r.a, nabi saw bersabda:
“Di antara ketinggian Allah ialah sentiasa memuliakan muslim yang beruban, membawa al-Quran tanpa melakukan keburukan dan tidak kosong darinya dan memuliakan sultan yang adil”. (Abu Daud)
Bagi nabi saw orang yang tidak menghormati dan memuliakan ulamak bukan termasuk orang yang sempurna Islamnya. Dia sebenarnya terdapat kekurangan dalam agamanya an kefahamannya tentang Islam seolah-olah dia hidup di luar dari jamaah Islam. Di dalam sebuah hadith dari Ubadah bin Samit r.a, nabi saw telah bersabda:
“Bukan termasuk kalangan umatku yang tidak memuliakan yang lebih tua, mengasihi yang lebih kecil dan mengenali orang alim dengans sebenarnya”. (Ibn Munzir)
Di antara hukum syarak yang penting ialah tidak harus membincangkan tentang kekuarangan ulamak dan mencari keburukan dan mendedahkannya di dalam majlis-majlis.
Menurut Ibn Asakir: “Sesungguhnya daging para ulamak beracun dan sunnah Allah dalam mengkritik mereka telah dimaklumi”.
Menurut Imam Ahmad pula: “Daging para ulamak beracun, siapa yang menghidunya sakit dan siapa yang memakannya mati”.
Kata Imam Ahmad juga: “Siapa yang lidahnya menutur perkara negative tentang ulamak, Allah akan memberi bala sebelum matinya iaitu dengan mematikan hati”.
Para salaf as-soleh sentiasa menyebutkan tentang ulamak dengan sifat-sifat dan sebutan yang baik dan indah. Bahkan mereka sentiasa berhati-hati dari memburuk dan mengeji mereka.
Menurut Ibn Mubarak: “Orang yang merendahkan ulamak akan hilang akhiratnya, orang yang merendahkan para pemimpin akan hilang dunianya dan orang merendahkan para saudara akan hilang maruahnya”.
Menurut Auza’e: “Memerangi golongan ilmuan terutama yang terkenal termasuk ke dalam sebesar-besar dosa”.
Abu Hanifah berkata tentang hak gurunya Imam Hamad: “Aku tidak tidak pernah solat selepas kematian Hamad, melainkan saya akan saya akan memohon ampu untuknya bersama ibubapaku”.
Menurut Ibn al-Athimin: “Memuliakan ulamak bermakna memuliakan syariat, kerana mereka adalah pembawanya. Menghina ulamak bermakna menghina syariat”.
Ibn Abbas telah memegang tempat pijak tunggangan dan memegang tali pemacu untuk Zaid bin Tsabit dan berkata: “Beginilah kami diperintahkan memuliakannya kepada ulamak kami. Lantas Zaid pula memegang tangang Ibn Abbas dan menciumnya lalu berkata: “Beginilah kami diperintahkan melakukannya kepada ahli keluarga nabi saw”.
Kita mohon Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan seperti firmanNya:
“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (Az-Zumar: 18)
Terjemahan dari http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=70892&SecID=363
 
 

KENALI DARI SIAPA ILMU DIAMBIL

Mei 9, 2013
Ustaz Fathul Bari Mat Jahya
11706_10151889731958327_423815441_nMenjadi tanggungjawab sebagai Umat Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam untuk kita mengenali orang ataupun tokoh yang yang kita ambil ilmu dari mereka, lebih-lebih lagi berkaitan ilmu agama. Dalam erti kata lain, kita perlu mengenali Ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud,
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ
“Barangsiapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka kerana redha terhadap penuntut ilmu agama. Sesungguhnya seorang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi, dan oleh ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi. Para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. (Riwayat Abu Dawud, dihasankan Syeikh Salim Al-Hilali di dalam Bahjatun Nazhirin)

Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menyeru supaya kita mendekati Ulama. Malah di dalam atsar juga terdapat riwayat yang mengatakan,
خذوا العلم عن الأكابر
“Ambillah ilmu daripada Al-Akabir.”
Al-Akabir bererti orang besar. Orang besar bukan bererti besar tubuhnya, juga bukan bermaksud besar statusnya. Orang besar yang dimaksudkan adalah Ulama. Ulama yang Nabi ertikan di dalam penjelasan Baginda sallallahu ‘alaihi wasallam sebagai waratsatul anbiyak (pewaris para Nabi) iaitu yang mewarisi ilmu daripada Nabi. Itu adalah pengertian ulama.
Jadi mengenali ulama merupakan satu kewajipan. Mengenali Ulama adalah satu tanggungjawab. Sebab itu apabila kita melihat apa-apa tulisan, apa-apa pembacaan, dan di dalam hendak memilih kitab-kitab, hendak mendengar kuliah ataupun ceramah, menjadi kewajipan kita untuk mengenali terlebih dahulu orang yang hendak kita manfaatkan ilmunya. Hendaklah kita kenali terlebih dahulu orang yang hendak kita jadikan sebagai rujukan.

Kegagalan kita dalam mengenali siapakah orang ini mungkin menyebabkan kita terperangkap dalam kesesatan, kegelapan yang akan membawa kita kepada perkara-perkara yang menyanggahi akidah, menyanggahi prinsip-prinsip dan dasar beragama.
Contoh, kita lihat buku yang tajuknya macam bagus “Kiamat Sudah Dekat”. Tajuk buku ini ada yang ditulis oleh Ulama Ahlis Sunnah, namun ada juga yang ditulis oleh Ahli Bid’ah. Sebahagian orang hanya bergantung kepada kulit bukunya yang cantik, tajuknya yang menarik tanpa mereka mengenali pengarangnya. Masalahnya, ia akan membawa kita kepada kesalahan-kesalahan maklumat yang diperoleh daripada kitab tersebut.

Contohnya jika penulis buku tersebut adalah orang yang tidak mengetahui ilmu hadis, mungkin dia akan menukilkan hadis palsu. Orang yang muktazilah atau liberal yang mendahulukan akal daripada nas, mereka akan menakwilkan hadis-hadis tentang hari Kiamat, hadis-hadis tentang Nabi sallalahu ‘alaihi wasallam yang menceritakan kedudukan hari Kiamat dan sebagainya akan membawa kepada kefahaman yang salah tentang Hari Kiamat. Mereka melakukan pentakwilan tentang Dajjal, mengatakan Dajjal tidak wujud. Dajjal ini hanyalah cerita-cerita ataupun simbolik untuk Allah menakut-nakutkan manusia. Mereka mentakwil Dajjal adalah Israel, Dajjal adalah Amerika. Ini adalah pentakwilan ke atas nas yang zahir. Ianya tidak dibolehkan. Orang yang membaca buku-buku seperti itu berkemungkinan akan terpengaruh dengan cara fikir penulisnya.

Sebab itu jika dilihat para penuntut ilmu pada zaman terdahulu, mereka akan mengenalpasti terlebih dahulu siapa orang yang mereka hendak ambil ilmu daripadanya, termasuk Al-Imam Al-Syafi’i. Ketika di Makkah dia mengambil ilmu dari tokoh ulama terkenal seperti Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji dan beberapa lagi, dia pergi ke Madinah dengan dia mengetahui bahawa pemergiannya ke Madinah adalah untuk mengambil ilmu dari Imam Malik bin Anas. Di Madinah juga dia mengambil ilmu dari tokoh terkenal Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, guru kepada Imam Abu Hanifah. Maknanya, pemilihan guru ini merupakan satu hal yang sangat serius. Ia bukan hal yang kecil.

SIKAP GOLONGAN SALAF TERHADAP ILMU

Kalau kita melihat para sahabat Nabi di dalam mereka merujuk hal-hal yang berkaitan agama, mereka menjadikan Nabi sebagai tempat rujukan dalam setiap keadaan. Walaupun dalam hal-hal yang dirasakan agak malu untuk ditanya contohnya apabila Aisyah pernah berkata memuji wanita-wanita Ansar,
نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ اْلأَنْصَارِ ، لَـمْ يَمْنَعْهُنَّ الْـحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِـي الدِّيْنِ
“Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Tidak menjadi penghalang mereka sifat malu untuk memahami ilmu Agama.”(Riwayat Bukhari)

Mereka sentiasa merujuk kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam di dalam apa jua urusan. Sekiranya berlaku perselisihan, para sahabat Nabi akan segera merujuk kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam.
Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam wafat, tempat rujukan berubah kepada sahabat Nabi sebab Nabi telah tiada. Hal ini dapat dilihat seperti mana yang diceritakan di dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim iaitu tentang dua orang tabi’in Yahya bin Ya’mar dan Ahmad bin Al-Himyari ketika munculnya ahli bid’ah Ma’bad Al-Juhani ,pengasas aliran Qadariyah (golongan yang menolak qadar yang menganggap Allah hanya mengetahui sesuatu setelah perkara tersebut berlaku).

Apabila muncul tokoh yang membawa ideologi seperti ini, bangkit Ahmad Al-Himyari dan Yahya bin Ya’mar. Mereka berdua bermusafir daripada Basrah menuju ke Hijaz semata-mata untuk mencari ulama. Ulama ketika itu adalah sahabat Nabi.

Mereka akhirnya bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma yang menyampaikan kepada mereka hadis yang dia dengar daripada ayahnya sendiri, Umar Al-Khatthab. Umar Al-Khatthab menyampaikan hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, iaitu hadis Jibril yang panjang.
Dari sini dapat kita ambil pengajaran dan faedah bahawasanya untuk mencari tempat dan bahan rujukan, carilah ulama yang mewarisi ilmu seperti mana yang Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam wariskan dan sampaikan. Bukan agamawan yang menyampaikan sesuka hati, bercakap semberono. Kita tidak ingin agamawan yang hanya pandai bercakap, buat orang ketawa, menghiburkan pendengar.

Adakah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam merupakan tenaga pengajar yang seringkali bergurau senda dan berlawak jenaka? Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam ketika mana membaca ayat-ayat Al-Quran Baginda sangat serius. Para sahabat Nabi ketika membaca ayat Al-Quran mereka juga serius. Apabila disebut perkataan Allah, gementar hati mereka. Para sahabat mendengar wasiat Nabi, mengalir air mata dan bergementar hati mereka mendengar perkataan Nabi.

Tetapi pada hari ini kita menjadikan hadis Nabi sebagai bahan lawak untuk kita gelak ketawa. Kalau tidak ada lawak dan gelak ketawa dalam kuliah, pendengar menjadi lesu, orang keluar dan tidak berminat untuk mendengar kerana kuliah tidak menarik. Didikan ini yang diajar dan menjadi masalah dalam masyarakat. Ianya menjadi satu fenomena dalam menuntut ilmu. Masyarakat dibiasakan dengan cerita Pak Pandir, Sang Kancil, Beruk dengan Cili. Kita banyak menyampaikan ilmu melalui cerita-cerita seperti ini. Hal ini telah menjadi budaya sehinggakan orang tidak mahu menuntut ilmu jika tidak lawak jenaka.

Bukan kita katakana Nabi tidak pernah bergurau. Baginda bergurau, tetapi bukan dalam semua majlis ilmu kita datang untuk senaman perut (ketawa). Sebaliknya kita datang ke majlis ilmu untuk memanfaatkan ilmu yang disampaikan. Sebab itu menghibur pendengar bukan kriteria ahli ilmu (ulama). Ulama adalah yang mewarisi ilmu seperti ilmu yang diwariskan oleh Nabi.

Memang tidak ada orang yang mengetahui semua ilmu Nabi, tetapi sekurang-kurangnya apa yang dicakapkan itu tidak lari daripada apa yang Nabi sampaikan. Dia mesti akan berusaha untuk seiringkan pandangan dan pendapatnya dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, bukan memisahkan pendapatnya dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam.

Pada hari ini kita bertemu dengan ramai agamawan yang memisahkan perkataan Nabi daripada pandangannya dengan memberikan alasan seperti kitab ini mengatakan itu, kitab itu mengatakan seperti ini, masyarakat buat seperti ini, di nusantara buat seperti itu, tempat kita tidak buat seperti itu, dan sebagainya. Kita sendiri yang berusaha memisahkan agama daripada apa yang diwariskan oleh Nabi. Sedangkan para sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhu sekiranya berlaku perselisihan ataupun isu, mereka segera menyeru manusia agar kembali kepada Nabi. Ini sikap ulama yang sebenar, sentiasa konsisten dan tidak akan berubah-ubah.

Maka menjadi tanggungjawab kita untuk mengenal siapa orang yang kita ambil ilmu daripadanya. Sebelum kita hendak membaca apa-apa buku contohnya Sifat Shalat Nabi karangan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kita kenal siapa dia, bagaimana perangainya, sikapnya, apa keilmuannya, kepakarannya dalam bidang apa, siapa gurunya, siapa muridnya, penulisannya tentang apa, dan yang paling penting ialah apa akidahnya.

Sebab itu dua orang Tabi’in sanggup bermusafir semata-mata untuk mencari sahabat Nabi apabila timbul isu munculnya seorang yang membawa pemikiran baru (ajaran sesat). Bukan mereka tidak boleh menjawab tetapi mereka adalah Tabi’in, anak murid kepada sahabat Nabi, orang yang ada ilmu seperti mana sabda Nabi,
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ
“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (para sahabat) kemudian yang menyusul selepasnya (tabi’in) kemudian yang menyusul selepasnya (tabiu’t tabi’in)” (Bukhari & Muslim)
Nabi sendiri memuji generasi mereka (tabi’in), namun tetap sahaja mereka mencari orang yang lebih tinggi iaitu para Sahabat. Ini contoh para ahli ilmu terdahulu, semoga kita mencontohi mereka.
Wallahu a’lam.


Syarat Menuntut Ilmu-Belajar Wajib Berguru

belajar-berguru

Tidak ada manusia yang pandai sendiri tanpa ia berguru dengan seseorang ataupun dengan seseuatu sumber. Secara logik seseorang itu belajar ia mesti melalui sumber tertentu atau dengan seseorang guru. Guru itu baik sama ada sesama manusia atau pun dengan makhluk yang lain.

Pandainya seseorang itu kerana ia belajar dan menuntut. Kerana ada guru memberitahu kepadanya. Yang mendidik dan memberi panduan kepadanya. Tanpa guru mustahil dia boleh menjadi pandai. Rasulullah S.A.W., manusia yang dipilih dan diistimewakan Allah pun ada gurunya. Baginda berguru dengan Jibrail a.s. di Gua Hira. Jibraillah yang bertindak menjadi guru, mengajar, membimbing Nabi Muhammad S.A.W. membaca Qalamu’llah yang dizahirkan iaitu “Iqra'”.

Demikianlah juga dengan para Nabi dan Rasul-rasul lain, mereka juga mempunyai guru atau sumber perantaraan masing-masing untuk menerima ilmu dan wahyu daripada Allah. Nabi Musa A.S. misalnya berguru dengan Nabi Khidir A.S. Nabi Khidirlah yang memberi tunjuk ajar kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa mengerti segala seluk-beluk tentang perguruan dan ilmu.

Seperti disebut tadi, guru atau sumber mendapat itu bukan terbatas kepada manusia sahaja. Seluruh isi alam ini termasuk haiwan juga adalah sumber ilmu kepada manusia. Misalnya Habil adik kepada Qabil belajar daripada burung gagak begaimana hendak mengambuskan mayat adiknya setelah dibunuh. Mungkin kalau Qabil tidak melihat gagak, dia kematian akal untuk menyembunyikan mayat adiknya itu.

Kesimpulannya di sini seseorang yang mahu jadi cerdik, ointar, bijaksana, hatta mengenali dirinya sendiri dan Allah dia kena belajar. Dia harus mencari pembimbing, pemandu penasihat dan pembantu kepada perkembangan ilmunya. Tanpa seseorang yang bertindak demikian (guru) dia pasti tidak akan pandai dan tahu.
Mustahil seseorang itu pandai dengan sendirinya. Tidak ada seorang insan dilahirkan ke dunia terus cerdik dan mengerti tentang peraturan hidup di dunia. Semuanya terlebih dahulu kena ditunjuk, kena diajar, kena dibimbing dan kena dikembangkan ilmunya lepas itu baru ia menjadi pandai dan tahu.

Bila disebut guru pula akan terlintas dalam benak kita tentang manusia. Pada umumnya manusia itulah yang boleh menjadi guru kerana ia makhluk yang paling sempurna. Anggapan demikian terlalu umum. Memang sebaik-baik guru itu manusia. Kerana manusia itu sebaik-baik kejadian.

Tetapi dalam pada itu kita harus sedar, bahawa tanpa bantuan makhluk lain, manusia juga tidak boleh menjadi pandai dan mengerti dalam segala hal. Allah menjadikan makhluk ini untuk saling kenal-mengenali di antara satu sama lain. Dalam hal ini bolehlah kita menganggap bahawa setiap makhluk yang wujud dalam dunia ini merupakan sumber pengetahuan atau menjadi cermin (guru) sebagai alat untuk kita mengenali sesuatu.

Firman Allah Ta’ala…….

“Aku jadikan manusia ini bersuku bangsa, untuk saling kenal mengenali diantara satu sama lain untuk kau mensyukuri nikmatKu.”

Sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang istimewa, maka sudah sewajarnya manusia menjadi guru kepada sekalian makhluk lain. Haiwan misalnya memerlukan tunjuk ajar daripada manusia untuk menjadi cerdik. Tumbuh-tumbuhan juga memerlukan bantuan daripada manusia untuk hidup dengan subur dan selamat.

Pun begitu juga dengan manusia sendiri. Ianya memerlukan bantuan dan tunjuk ajar daripada makhluk lain sebagai sumber untuk dia memperolehi ilmu pengetahuannya. dari gerak geri dan tabii haiwan, manusia boleh mempelajari ilmu tertentu. Dari desir angin dan deruan ombak di pantai, manusia akan dapat mengetahui rahsia mengenai sesuatu kejadian Allah.

Di sini menunjukkan kepada kita bahawa apa yang bernama guru itu tidak semestinya manusia. Malahan seluruh isi alam ini boleh bertindak menjadi guru. Pemberi ilham dan pencetus pentafsiran kepada diri kita untuk mengenali sesuatu kejadian itu secara yakin dan nyata lagi.
Tanpa bantuan alam dan makhluk, manusia tidak mungkin dapat mengetahui semua sekali baik tentang dirinya sendiri dan isi alam ini. Kalau manusia dapat menguasai seluruh ilmu. Misalnya, bagaimana manusia dapat mempelajari ilmu silat harimau? Tidak mungkin manusia akan pandai dengan sendirinya tanpa ia terlebih dahulu (berguru) memerhati silat itu daripada harimau.

Begitu juga untuk kita menguasai ilmu berenang seperti ikan. Kita tidak memperolehi ilmu atau cara-cara berenang yang baik tanpa mengamati pergerakan ikan. Dengan melihat, meniru, memerhati cara-cara ikan bergerak, mengibas sirip, ekor dan badan, maka membolehkan kita pandai berenang seperti ikan.

Ada pun cara dan kaedah kita belajar (berguru) dengan haiwan itu tidaklah seperti mana kita berguru dengan manusia, yang mempunyai adat-istiadat tertentu. Kita tidak payah sujud dan hormat kepada mereka, cukup setakat memerhati segala kelakuan dan feel perangai mereka sahaja, kemudian kita tafsirkan untuk keperluan kita.

Belajar dengan haiwan atau makhluk lain, kita cuma kena mengkaji apakah tujuan Allah menjadilannya. Kita kena banyak berfikir dan pandai mentafsir. Dalam kata lain, berguru dengan makhluk lain lebih rendah martabatnya dari kita, merupakan satu aktiviti untuk mengasah otak agar lihat, berfikir dan sensitif untuk melihat kebesaran Allah S.W.T.

Jadi di sini dapat disimpulkan untuk menjadi pandai, wajib belajar. Tanpa guru, kita tidak menjadi pandai. Bagaimana bijak sekalipun seseorang itu kalau ia tidak dibimbing dan dipandu dia tidak akan menjadi. Ia tidak muncul manjadi seorang hamba yang baik dan sempurna.

Dalam sebuah hadis Nabi ada menyebut…….
“Barangsiapa belajar dengan tidak berburu, umpama ia belajar dengan syaitan.”

Maknanya mereka yang belajar tanpa panduan dan ikut rasa hati sendiri akan mudah tersesat dan terpesong dari lunas-lunas kebiasaannya. Kerana bila kita menurut kehendak hati, kita jadi lebih mementingkan diri kita daripada kehendak orang lain.

Justeru itu untuk menjadi manusia yang kamil, sempurna dan berada di atas jalan “siratalmustaqim”, hendaklah kita berguru. Carilah seorang guru atau pun belajarlah dengan alam semesta ini untuk kebaikan. Janganlah berbuat sesuatu tanpa panduan dan nasihat sesiapa. Kerana dengan cara itu menyebabkan kita bersyubahat dengan “syaitan” dan melakukan sesuatu di atas kehendak nafsu serakah kita sendiri.

Bila sebut sahaja guru, tidak ada guru yang paling bagus melainkan manusia. Manusialah sebaik-baik guru kepada manusia. Lagi pun memang telah menjadi tugas manusia, ia dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi guru, petunjuk, pemimpin, pembimbing dan pengasuh kepada seluruh isi alam.

Manusia sahajalah yang arif dan bijak kerana ia diberikan keistimewaan itu oleh Allah Ta’ala.

FirmanNya…….
“Tidak Aku jadikan Jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu.”
Az Zariat 56
“Dan Ku jadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.”
Al Baqarah 30

Manusialah yang layak untuk menjadi guru. Berguru dengan manusialah yang boleh membawa kepada kebenaran yang sebenarnya. Tidak ada guru yang paling baik dan sempurna melainkan manusia. Hakikat ini tidak perlu diragui lagi kerana Allah sendiri menyatakan kebaikan dan ketinggian darjat manusia itu.
“Sebaik-baik kejadian ialah manusia.”

Dalam pada itu tidak pula bererti guru itu boleh didatangi begitu sahaja. Atau pun semua manusia yang digelar guru itu baik, sempurna dan bijak. Bukan! Bukan bermakna bila orang itu dipanggil guru, maka ia terus menjadi seorang guru yang pandai dan berwibawa. Sebaliknya kita kena perhati betul-betul pada seseorang guru itu agar kita tidak salah memilih guru.

Dalam dunia moden hari ini ramai orang yang mengaku menjadi guru. Atau ramai orang diangkat martabatnya menjadi guru. Ini tidak hairan kerana pada akhir zaman ini, semua bidang kehidupan telah diperalatkan oleh manusia, termasuk juga bidang keagamaan (perguruan). Kerana dengan menjadi guru membolehkan seseorang itu akan disanjung dan kebajikan kehidupan mereka juga akan dijaga.

Hari ini terdapat ramai orang telah memperniagakan ilmu agama untuk kepentingan diri. Mereka mengaku pandai dalam bidang agama lalu membuka kelas pengajian. dari kelas itu mereka kaut keuntungan dengan meminta wang dan imbuhan daripada anak murid dengan menggunakan berbagai alasan. Padahal mereka tidak mempunyai kelayakan, apa lagi ilmu untuk diajar kepada orang ramai.

Justeru itu janganlah kita mudah menerima seseorang uyang belum kita kenal sebagai Guru Mursyid. Janganlah mudah terpesona dan kagum dengan cakap-cakap guru. Kita jangan terus mempercayai pada kata-kata orang bergelar guru sebelum kita mengukur sejauh manakah ketinggian dan kedalaman ilmu yang dimilikinya.

Sering kali terdengar kisah mengenai guru kebas wang murid. Atau pun guru dihadapkan ke mahkamah kerana terlibat dengan sesuatu “skandal”. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah guru mengarut. Guru yang “diturunkan” untuk mengambil kesempatan dan memperniagakan ilmu untuk kepentingan diri sendiri.

Maknanya untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan terhindar dari kena tipu, kita hendaklah mencari guru yang Mursyid. Guru yang benar-benar mengajar kerana Allah. Yang tidak bertopeng dengan wajah-wajah kepalsuan dan juga memperalatkan ilmu untuk kepentingan diri.

Hanya Guru Mursyid sahaja yang dapat menjamin kita memperolehi ilmu yang sebenarnya. Yang mampu membimbing kita ke jalan “sirattalmustaqim”. Kita juga akan selamat daripada terlibat dengan perkara-perkara yang mengaibkan dan tidak senonoh seperti penipuan, skandal dan difitnah mengamalkan ajaran sesat, ajaran songsang dan ajaran salah.

Hanya dengan Guru Mursyid sahaja kita mendapat ilmu sebenarnya. Ilmu Haq. Kerana seorang Guru Mursyid tidak akan menipu anak muridnya. Guru Mursyid guru yang mewarisi ilmu daripada Rasulullah S.A.W. dan memegang amanah ilmu Rasulullah S.A.W. untuk disebarkan dan diajarkan kepada umatnya. Guru Mursyid guru yang mengajar berlandaskan Al-Quran, Hadis dan hasil pengalamannya sendiri.

Maka carilah Guru Mursyid kalau berhajat untuk menjerumuskan diri belajar mengenal diri dan mengenal Allah. Tanpa seorang Guru Mursyid, kita bukan sahaja sia-sia dan tidak mengenal diri dan Allah sebaliknya diri kita juga akan tertipu oleh syaitan dan kemungkinan turut sama terperosok ke dalam Neraka.

Guru Mursyid ialah yang menjelma dan lahir daripada rahim para Ulama’ yang ikhlas, jujur, taqwa dan berIman kepada Allah kerana Allah. Ulama yang menguasai keempat-empat cabang ilmu Syariat, Tariqat, Hakikat dan Makrifat serta yang menghiasi dirinya dengan bunga-bunga akhlak dan perangai Rasulullah S.A.W.
Wallah hu ta’ala a’lam……


Kepentingan Ilmu Dalam Berbicara

alt
Dalam menghadapi liku liku hidup, kita pasti sesat dalam mencari laluan kehidupan, jika sekiranya kita tidak mempunyai ilmu, bak kata pepatah “ilmu penyuluh hidup” atau “ilmu penyeri hidup”. Ilmu perlu dicari dan diteroka untuk kebaikan diri dan juga manusia sejagat. Ilmu juga adalah pemangkin kepada kehidupan.
Mencari ilmu dunia dan akhirat bukan lah senang, untuk dapat ilmu yang baik, ada banyak cabaran dan juga dugaan. Ilmu yang tidak baik senang untuk diperolehi. Namun kedua-duanya dapat dikategorikan sebagai ilmu dan mencari ilmu itu adalah satu kewajipan kepada setiap manusia.

Allah berfirman, ertinya;
“Dan janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang-nya, sesungguhnya pendengaran, pengelihatan dan hati semuanya itu akan di tanya”
(Surah al-Isra’ ayat 36)
Ayat di atas menerangkan sekiranya kita tidak mempunyai ilmu tentang apa yang dibincangkan usah la berbicara kecuali ada pandangan. Pandangan di sini bermaksud, kita mendapat persefahaman tentang apa yang dibicarakan. Namun pandangan tersebut mestilah betul dan mengikut fakta.
Dan sabda Nabi :
“Barang siapa berbicara tentang al Qur’an dengan akal nya atau tidak dengan ilmu, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka”
(Hadist seperti ini ada dari 2 jalan, yaitu Ibnu Abas dan Jundub. Lihat Tafsir Qur’an yang diberi mukaddimah oleh Syeikh Abdul Qadir Al-Arnauth hal. 6, Tafsir Ibnu Katsir dalam Mukaddimah hal. 13, Jami’ As-Shahih Sunan Tirmidzi jilid 5 hal.183 no. 2950 dan Tuhfatul Ahwadzi jilid 8 hal. 277)


Berwaspadalah ketika menyampaikan sesuatu ilmu. Sekiranya ilmu yang disampaikan itu adalah salah dan boleh membawa kepada fitnah, besar dosanya buat kita. Zaman sekarang, ramai di antara kita yang sudah mula mengenali “Freedom of Speech”, di mana, kita bebas untuk bersuara tidak kira usia, pangkat dan juga ilmu di dada. Apa yang tersirat di dalam hati, dapat kita luahkan begitu sahaja tanpa mengenal baik buruknya. Sentiasa beringat tentang ilmu yang diperolehi, mungkin ilmu itu bakal berguna pada kita kelak, namun oleh kerana sudah merasa ilmu itu sudah cukup, kita mampu untuk memberi hujah dan nasihat kepada mereka yang dianggap kurang ilmu.

Ilmu datangnya dari pembelajaran dan juga pengalaman. pengalaman akan mengajar kita erti kesabaran. Ada yang mengata kesabaran dalam menuntut ilmu selalunya akan mendapat keredhaanNya. Namun, kita perlu tahu, ilmu itu adakah baik atau sebaliknya?

Orang-Orang salaf berkata : Waspadalah terhadap cubaan orang berilmu yang buruk (ibadahnya) dan ahli ibadah yang bodoh.” (Al-wala’wal bara’ hal. 230)

Ramai di antara kita sudah terpedaya dengan kata-kata yang tak diteraskan dengan ilmu yang baik. Sama samalah kita momohon supaya dihindari perkara sebegini. Sentiasa bermunajat dan beristighfar kepadaNya supaya ilmu yang diperoleh tidaklah menyebabkan pengamal itu merana.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat dan amal yang diterima” (Hisnul Muslim, hal. 44 no. 73).

Allah mengingatkan kita di dalam kitabNya yang bermaksud; 
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya”
(Surah al-Baqarah ayat 42)

Setiap ilmu yang dianugerahkan kepada kita, akan ada masanya ilmu itu akan diduga oleh Allah kepada kita. Namun, setiap manusia juga dikurniakan akal olehNya untuk berfikir sama ada ilmu itu baik atau buruk baginya. Jika ia buruk, bersamalah kita untuk meninggalkannya. Jika ilmu itu baik, sama-samalah kita untuk berkongsi dengan semua.

“Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”
(Surah al-Baqarah ayat 208)

Walaubagaimanapun, setiap ilmu itu ada batasnya. Ilmu itu akan mengikut keimanan seseorang untuk menterjemahkan ia sebagai pengangan hidup. Adakala ilmu yang diperoleh terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan dirinya tidak dapat menanggung segala dugaan yang menimpanya.

Oleh itu, beramal lah dengan ilmu itu sebaik baiknya. Lengkapkan diri dengan kekuatan iman yang kuat supaya dapat menjadi kulit kepada ilmu yang menjadi manisan di dalamnya.
- Artikel iluvislam.com

Biodata Penulis

Luqmanhakim merupakan pelajar tahun dua jurusan Kejuruteraan Kimia (Biotek) di Universiti Islam Antarabangsa. Berkongsi karya di http://lhthebest12.blogspot.com


http://members.tripod.com/~DarulUlum/PF2