- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Friday, August 16, 2013

Keluhan Kenaikan Gred Jawatan Peringkat Tertinggi Kerajaan cc. DS @AliHamsa55 

 

Berikut adalah e-mail yang CTS terima daripada Bayu Idaman, Kajang, yang memohon agar e-mail beliau disiarkan untuk mendapat perhatian pihak berwajib:

Struktur Perjawatan dalam sektor Kerajaan 10 dan 15 tahun dahulu adalah sangat tersusun dan efektif untuk ianya berfungsi. Bilangan Penjawat Awam tidak pernah melebihi angka 1 juta walaupun sebilangan besar darinya adalah untuk tujuan SosioEkonomi dan dalam sektor Keselamatan seperti Guru, Anggota Perubatan, Polis dan Tentera serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Perjawatan di Kementerian juga sangat efektif dan berpadanan bagi melaksanakan fungsi Perkhidmatan Awam di Peringkat Persekutuan. 

Jawatan KSU JUSA A, Timbalan KSU JUSA B atau C, Setiausaha Bahagian (SUB) Gred 54, Ketua Penolong Setiausaha (KPSU) Gred 48 atau 52, Penolong Setiausaha (PSU) Gred  41 atau 44, Ketua Kerani (CC) Gred 22 dan Kerani Gred 17. Jawatan-jawatan bawahan seperti Jurutrengkas, Office-Boy, Pencari Fail, Operator Mesin Pemprosesan Data (OMPD) dan Tukang semuanya dijumudkan (bubar) dengan kepesatan Teknologi Maklumat yang meningkatkan kecekapan bekerja. 

Cuma KSU Kementerian yang besar seperti MOF dan Ketua Pengarah beberapa Agensi Pusat seperti JPA, EPU, Peguam Negara, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera yang jumlahnya sekitar 7 atau 6 termasuk KSN diisi dgn Gred TURUS atau dalam Bahasa Inggeris dipanggil STAFF. 

Struktur organisasi sedemikian adalah sangat cantik, praktikal, sesuai dan dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Tidak berlaku pertambahan Jawatan dan Naiktaraf Jawatan dengan sewenang-wenangnya yang menjadikan Perkhidmatan Awam sekarang terlalu besar. 

Namun sejak perlantikan Tan Sri Zabidi Zainal selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang baru, beliau ingin mengecilkan struktur perjawatan di semua peringkat dengan menghapuskan jawatan-jawatan yang beliau katakan tidak penting melalui Audit Perjawatan Yang Kejat (Towards A Lean Civil Service). Beberapa alasan telah dilontarkan bagi menyokong tindakan beliau ini yang antaranya adalah pembayaran Emolumen Gaji dan Elaun yang semakin tinggi dan membebankan Kerajaan. 

Hakikatnya beliau telah menyembunyikan fakta Struktur Perkhidmatan Awam yang kini 'Top Heavy' dengan Gred Jawatan yang tinggi di peringkat atasan! Ketua Jabatan sewenang-wenangnya dinaikkan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (Personal To Holder) walaupun sebenarnya perjawatan mereka adalah lebih rendah. Berikut adalah ilustrasi keterangan bagi menjelaskan fakta ini.

Senario Sekarang

Kerani yg bekerja melebihi 15 tahun boleh mendapat Gred 22 atas konsep Khas Untuk Penyandang (Special To Holder) menjadikan Kerani itu sama gred dengan CC. Penambahbaikan ini diterima baik oleh semua pihak dan tidak mendatangkan sebarang masalah bagi mengiktiraf kemajuan kerjaya Kumpulan Kerani.   

SUB pula semua dinaiktaraf menjadi JUSA C. KPSU dan PSU masih kekal sama. Namun untuk mengisi Gred 54 yang dikosongkan SUB, maka wujudlah jawatan baru dipanggil Timbalan SUB (TSUB). Kebiasaannya setiap SUB mempunyai 2 orang TSUB yang hakikatnya tidak signifikan dan tidak mempunyai fungsi khusus dalam melaksanakan tugas. TSUB hanya bertindak membantu SUB untuk menghadiri mesyuarat mewakili SUB. 

Tugasan hakiki Bahagian berkenaan masih kekal dilaksanakan oleh KPSU atau PSU. Semua surat yang masuk akan dibaca SUB dan di-'Minit'kan kepada salah seorang daripada 2 orang TSUB seperti 'Untuk Tindakan Susulan' atau 'Sila ambil tindakan' dan sebagainya. TSUB kemudian pula akan me-Minitkan kpd KPSU atau PSU menggunakan 'Minit' yang hampir serupa seperti 'Minit' SUB! Kewujudan TSUB hanyalah untuk mengisi 'vacuum' jawatan Gred 54.

TKSU pula masih kekal sebagai JUSA B ataupun dinaiktaraf kepada JUSA A. Sebagai contohnya seperti di MINDEF yang dahulunya mempunyai 2 TKSU, sekarang pula terdapat tambahan seorang lagi TKSU menjadikan jumlahnya 3 orang. 2 TKSU adalah JUSA B dan seorang lagi adalah JUSA A. Kalau di KDN pula, terdapat seramai 5 orang di peringkat TKSU iaitu 3 TKSU dan 2 TKSU Kanan (TKSUK). 

Bukankah 5 orang TKSU di sesebuah Kementerian terlalu ramai??? Pada masa yang sama KDN juga mempunyai beberapa Jabatan yang mempunyai Ketua Pengarahnya masing-masing!  Ketua Pengarah masih boleh berfungsi di bawah kawalan KSU dan Menteri. TKSU hanyalah satu peringkat fasilitasi dalam membantu dan mewakili kuasa KSU sahaja. 

Gred Turus

Sudah menjadi amalan bahawa semua KSU di 22 buah Kementerian adalah Gred Turus. Jumlah KSU pula adalah seramai 23 orang kerana Kementerian Pendidikan mempunyai 2 orang KSU walaupun setelah Kementerian Pengajian Tinggi digabungkan. Namun kenapa selepas penggabungan Kementerian jawatan KSU Kementerian Pengajian Tinggi tidak pula dihapuskan?? Sesebuah Kementerian boleh mempunyai 2 orang Menteri seperti yang berlaku di MOF tetapi tidak pernah dalam sejarah Perkhidmatan Awam boleh terdapat 2 orang KSU. 

Selain dari itu JPM sebagai sebuah organisasi yang besar seperti sebuah Kementerian, fungsi KSU dilaksanakan oleh KSN yang juga menjadi Ketua kepada semua KSU Kementerian. Urusan Pentadbiran di JPM dilaksanakan oleh seorang yang bertindak seperti Timbalan KSN iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM (TKSUK) Gred JUSA A. Namun tidak sampai 2 tahun di jawatan berkenaan, KSN telah memberikan ganjaran Gred Turus (Special to Holder) kepada TKSUK JPM! Kemungkinan kekosongan gred JUSA A tersebut akan dibuat pengisian dengan tambahan seorang lagi TKSU JPM yang sekarangnya telah diisi oleh 2 orang??? Wallahualam.  

Terdapat beberapa agensi yang mempunyai Ketua Pengarah di Gred Turus. Salah satu darinya adalah seperti MARA yang merupakan agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah. Jawatan Ketua Pengarah MARA dahulunya adalah JUSA B sahaja tetapi sekarang telah dinaik taraf menjadi Turus! Kemungkinan TKSU di Kementerian Luar Bandar & Wilayah juga akan dinaiktaraf menjadi Gred Turus??? Wallahualam. 

Sektor Perkhidmatan Awam Yang Besar

Sejak jawatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam diisi bagi menggantikan Tan Sri Abu Bakar Abdullah yang dibersarakan akibat kemelut SBPA, Tan Sri Zabidi Zainal bertekad untuk mengkaji semula semua perjawatan Sektor Awam. JPA berpendapat ianya adalah terlalu besar dan perlu disusun semula (Rightsizing). JPA sedang dalam proses membuat Kajian Audit Perjawatan untuk semua Sektor Perkhidmatan Awam di Peringkat Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. 

Perbendaharaan yang menyediakan peruntukan untuk bayaran emolumen juga bersetuju dengan penyusunan semula ini kerana Kerajaan perlu menyediakan peruntukan Emolumen yang besar kepada Perkhidmatan Awam. Mana tidaknya, sebagai contoh gaji pokok Gred JUSA A  adalah sekitar RM15,000++ tidak termasuk Bayaran Elaun yang menjadikan 'Take Home Pay' sekitar RM23,000 hingga RM25,000. Susah pula untuk membayangkan Emolumen bagi Gred Turus yang sekarangnya terdiri tidak kurang daripada 30 orang keseluruhannya! 

Sebagai langkah permulaan dalam Transformasi Perkhidmatan Awam, Ketua Penolong Pengarah di JPA yang setaraf dengan Jawatan KPSU di Kementerian sedang secara berperingkat-peringkat diletakkan di dalam sebuah Bilik Besar secara 'Pool'. Manakala Setiausaha Pejabat (PA) pula dikongsi oleh 2 orang Pengarah Gred 54. Langkah ini sememangnya sesuai untuk dilaksanakan. Akan tetapi JPA cuba untuk tidak menumpukan sebarang perhatian kepada Gred-Gred Turus yang banyak tersebut! "Real Problem But Wrong Solution!"

Mengapakah JPA mengurangkan bilangan Kerani, bilangan PSU, bilangan KPSU tetapi mereka terlupa senario menaiktarafkan Jawatan SUB, TKSU dan KSU??? Mengapa berlakunya Double Standard sedemikian??? Perjawatan Kerani, PSU dan KPSU akan dikorbankan namun jika dikaji dari segi nilai Emolumen, sememangnya tidak akan setimpal!

Cadangan

Sebagai slogan Ketua Setiausaha Negara (KSN) untuk Merakyatkan Perkhidmatan Awam, beliau boleh di-akses melalui Laman Facebook dan Twitter untuk menjawab semua persoalan ini. Beliau mungkin boleh memberikan definisi Jawatan Utama Sektor Awam ataupun JUSA. Tetapi apakah definisi Gred Turus sebenarnya??? 

Kajian menyeluruh terhadap Perjawatan JUSA dan Turus lah yang sepatutnya dibuat! JUSA perlu dikekalkan di peringkat KSU, TKSU dan Ketua Pengarah sahaja. Jawatan SUB ke bawah cukup sekadar Gred 54.

Rasional Cadangan

Sebagai mengiktiraf konsep Jawatan Setara Perkhidmatan Awam dengan ATM, Brigadier Jeneral (1 bintang) setara Gred 54, Mejar Jeneral (2 bintang) setara JUSA C, Leftenan Jeneral (3 bintang) setara JUSA B dan Jeneral (4 bintang) setara JUSA A. Struktur baru sesebuah Kementerian bagi peringkat SUB adalah Brig Jen, TKSU adalah Mej Jen atau Lt Jen (mengikut kesesuaian dan kekananan) dan KSU adalah Jeneral!

Gred Turus perlulah terhad dan secara premium diberikan kepada yang betul-betul Kanan dalam Perkhidmatan Awam seperti Jawatan KSN, KPPA atau KSU Kementerian yang besar seperti MOF sahaja. Amalan dahulu sepatutnya dikekalkan.

Mohon bantuan Cucu Tok Selampit bagi menghentikan amalan tidak sihat ini.

11 comments:

 1. Sewaktu berkhidmat sebagai pegawai kerjaan satu masa dahulu tidak dibafikan bahawa pasukan PTD merupakan satu pasukan yang membentuk secara kolompok tersendiri yang hanya memikirkan golongan mereka sahaja.

  Contoh , apabila tiba masa untuk memberikan kenaikan panbgkat dikalangan pegawai pegawai PTD , mereka sentiasa mencari peluang dn ruang khususnya di Jabatan Kerajaan yang tertutp seperti Kastam , Imigresen dll untuk menghalalkan cara dengan membuat kertas kerja bagi membri peluiang kalangan mereka diubah dan dilantik menjadi ketua pegarah dan sebagainya dengan mengambarkan mereka adalah pegawai 'superb' pengkhususan dalam pentadbiran tetapi jabtan jatan bekenaan dengan kekuatan kesatuan berjaya menahan sikap nafsu serakah pegawai pegawai PTD dari menghantar orang orang mereka walaupun tidak berjaya untik menduduki jawatan atas sebaliknya masih menyusup masuk walaupun sebagai SUB unit pentadbiran dengan keduukan gaji yang lebih tinggi atau setara dengan jawatan KP Jabatan berkenaan.

  Sikap sebegini lah yang merosak struktur organisasi sesebuah jabatan malah menyebabkan sebilanga kakitangan bukan PTD yang sepatutnya layak menjawat jawatan berkenaan didalam jabatan mereka mengundur diri dan bersekongkol denganpembangkan jika Melayu akan lari ke PAS atau PKR dan bukan melayu akan lari ke DAP.

  Itu lah senario yang berlaku dahulu dan kini tanpa disedari oleh pemimpin atasan. Sgala apa yang berlau dihalakan oleh KSN sendiri secara tidak langsung kerana mereka adalah golongan 'PTD"

  Fikir fikir lah...
  Reply
 2. Secara jujurnya; inilah fenomena yang berlaku di Malaysia khususnya sejak ekonomi Malaysia berada dalam situasi mewah. Satu kumpulan yang bergelar PTD bermaharajalela memerintah negara ini dengan bertopengkan R&D dan pelbagai jenis 'paper' yang disogokkan kepada semua menteri yang kadangkala tidak punya waktu untuk menyemak, lantas bersetuju dengan semua cadangan mereka. Kumpulan elit PTD ini merasakan diri mereka superb dan pegawai lain bukan PTD tidak tahu apa2 maka Lantas PTD hendaklah berada di puncak. Ibarat kata itik nak urus ayam. Contohnya di dalam jabatan polis, kastam, imigresen dan lain-lain lagi. Ramai pegawai veteran yang layak naik pangkat tetapi tersekat kerana jawatan no1 no 2 sampai 10 dibolot oleh PTD. Mereka rasa kecewa dengan kerajaan dan akhirnya mereka protes dengan menyertai pembangkang. Inilah sebenarnya the hiden issues yang berlaku. Sebab itu parti kerajaan gagal di kawasan urban kerana tahu segala kerenah ini. Maka kami merayu YAB Perdana Menteri ambil tahu semua ini secara erius kalau tak mahu kecundang di dalam PRU14. Yang berharap.
  Reply
 3. Satu je nak ckp psl PTD ni... MELUAT TERAMAT SANGAT DGN PTD NI....
  Reply
 4. Aku pun meluat dengan PTD ni, ala kerja tak kemana pun belagak je lebih, lebih2 lagi yang melayu, tu ingat pejabat bapak dia yang punya, belagak macam tuan, sedangkan dia pun kuli batak macam orang bawahan juga, VIP konon, cukup bulan beratur jugak depan bank nak cucuk gaji....
  Reply
 5. Kumpulan PTD mmg amat dibenci oleh kumpulan penjawat awam lain. Sebelum wujud skim2 pjawatan baru ni, gred dg48 bpeluang disandang oleh PTD ketika umur di awal 30 an lg. Sedangkan dalam perkhidmatan pendidikan contohnya, lg 2 tahun nak bersara baru merasa dg 48 nie. Maknanye klu si anak keje PTD dan si bapak keje cikgu, si bapak dh nk dkt pencen baru gaji dkt sama dgn si anak yg baru 5, 6 tahun kerja. Ini la cara PTD mbolot emolumen dan pjawatan utk kumpulan mereka. Pastu berlagak yang amat sgt mcm malaysia ni bapak dia yg punya.
  Reply
 6. Kesilapan yg paling besar apabila JPA yg kononnya merasakan mereka adalah pakar human resource sebenarnya langsung tiada kepakaran dlm HR...banyak projek HR diserahkan kpd konsultan...dan berkenaan dgn kerakusan PTD membuat landasan kerjaya mereka sehingga ada yg baru kerja tak sampai 10 tahun telah menjawat jawatan Gred 54...sedangkan skim perkhidmatan lain yg lebih profesional dpd Pegawai Tidur Duduk ini hanya mampu berada di jawatan Gred 44 atau 48...JPA pula melalui BPO dgn mudah je menerima kertas cadangan perjawatan atau penstrukturan semula bagi PTD dan meluluskannya dalam kadar masa segera kalau skim lain...dicantas2nya meskipun justifikasi sgt kuat...selain itu dari aspek tatatertib PTD yg terlibat dgn masalah disiplin tidak dikenakan sebarang tindakan malah dinaikkan pangkat lagi...maka jadilah PTD M 48 M 52 yg tidak berfungsi dan hanya memerah tenaga PTD M 41 malah ada dikalangannya tak masuk pejabat....lebih main Golf sahaja...kemudian buat PR dgn KSU....JPA juga tidak adil dari aspek pemberian HLP...kalau PTD nak belajar luar negara walhal ambik MBA je pun dpt buat kat overseas...kalau skim lain...walaupun dah dapat IELTS band 7 pun JPA akan menolak dgn justifikasi karut mereka yg tidak berasas...bila buat analisa JPA masa buat persidangan bengong mereka akan menyatakan galakkan utk melanjutkan pelajaran ke luar negara....apa2pun mereka yg menjawat jawatan PTD bukanlah bersalah...yg bersalah ialah JPA....
  Reply
 7. Semua yg komen di atas adalah bodoh sbb xdpt jd ptd..

  -Anti Anti PTD
  Reply
 8. PTD jugak yang korang dengki...haisshhhh... sampai kiamat pun tak habis nak bincang masa depan kalau nak asyik nak salahkan PTD..inilah kerjanya hari-hari. Sampai dalam teksi aku pun korang duk mengumpat dengkikan PTD. Daripada aku tak tahu apa PTD, bertahun2 aku dengar sampai telinga aku pun naik lali mendengarnya. Alahai kakitangan awam, kerjalah bagi perkhidmatan terbaek untuk rakyat bukannya dengkikan skim lain.

  Pak Ngah Teksi Limo
  Reply
 9. Ada jugak skim DG dipinjamkan ke skim PTD..tak boleh buat kerja jugak..zaman 2013 ni PTD dah tak cepat naik pangkat pon..boleh buat kerja atau tak..tu bergantung kepada orang..bkn skim..ade je skim DH tipu phd, ade je skim KP ambil rasuah, ramai je cikgu kena tatatertib sebab meniru dalam exam..fikirkan lah...
  Reply
 10. Nape nak meluat sangat ngn PTD ni.. Aku ni dah bertahun M41..rilek je pun..yg naik cepat zaman dulu je..sekarang skim DG lagi cepat dari PTD ok..

  Sabar je la.. rezeki tu dari Allah..
  Reply
 11. Yess ramai sungguh penjawat yang HATI BUSUK kat PTD hahahaah macam manalah negara nak maju jika ada orang yang hati busuk ni ... Kesimpulannya jangan salahkan PTD salahkan diri dulu pasal kenapa ??? Siapa suruh tak belajar betul2 waktu belajar .. Dan paling jelas tak terima atas pemberian rezeki dari Allah swt


   http://khairulryezal.blogspot.com

No comments:

Post a Comment