- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Friday, March 8, 2013KEDAHSYATAN HARI KIAMATSurah 82, Surah al-Infitar (Terbelah) : 19 ayat.

 
Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
82-1: Apabila langit terbelah.
82-2: Dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan.
82-3: Dan apabila lautan membuak-buak.
82-4: Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan.
82-5: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dilakukannya dahulu dan yang dilakukannya kemudian.
82-6: Wahai manusia! Apakah yang memperdayakan kamu terhadap Rab (Tuhan) kamu al-Karim (Yang Maha Pemurah)?
82-7: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu Dia (Allah) menjadikan kamu seimbang.
82-8: Dalam bentuk apa sahaja yang Dia (Allah) kehendaki Dia (Allah) menyusun kamu.
82-9: Jangan sekali-kali! Bahkan kamu mendustakan pada hari pembalasan.
82-10: Dan sesungguhnya bagi kamu ada yang menjaga.
82-11: ‘Kiraman katibin’ (yang mulia, yang mencatat).
82-12: Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan.
82-13: Sesungguhnya orang yang baik-baik itu benar-benar berada dalam kenikmatan.
82-14: Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka Jahim.
82-15: Mereka masuk ke dalamnya pada hari al-din (pembalasan).
82-16: Dan tidaklah mereka dapat melepaskan diri daripadanya.
82-17: Dan tahukah kamu apakah hari al-din (pembalasan) itu?
82-18: Kemudian, tahukah kamu apakah hari al-din (pembalasan) itu?
82-19: Pada hari satu diri tidak berkuasa sedikit pun terhadap diri yang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah bagi Allah.
 
 http://qurannet.tripod.com/082infitar.html
 
 Surah 84, Surah Al-Inshiqaq (Terbelah) : 25 ayat.

 
Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
84-1: Apabila langit terbelah.
84-2: Dan ia (langit) patuh kepada Rab (Tuhan)nya dan ia semestinya (begitu).
84-3: Dan apabila bumi diratakan.
84-4: Dan dikeluarkan apa yang di dalamnya dan ia menjadi kosong.
84-5: Dan ia (bumi) patuh kepada Rab (Tuhan)nya dan ia semestinya begitu.

84-6: Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras, sekuat-kuat kerja, menuju Rab (Tuhan)mu, maka kamu akan menemui-Nya (menemui Allah).
84-7: Maka adapun orang yang diberi catatannya dari sebelah kanannya.
84-8: Maka akan dihisabkan dengan hisab yang mudah.
84-9: Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan sukacita.
84-10: Dan adapun orang yang diberi catatannya dari belakang punggungnya.
84-11: Maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan (dirinya).
84-12: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
84-13: Sesungguhnya dia dahulunya bersuka ria dengan keluarganya.
84-14: Sesungguhnya dia menyangka dia tidak akan kembali (kepada Rabnya).
84-15: Bukan begitu, sesungguhnya Rab (Tuhan)nya sentiasa melihatnya.

84-16: Maka Aku (Allah) bersumpah demi cahaya merah di waktu senja.
84-17: Dan demi malam dan apa yang diselubunginya.
84-18: Dan demi bulan apabila purnama.
84-19: Sesungguhnya kamu akan melalui selapis demi selapis.
84-20: Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
84-21: Dan apabila al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka enggan bersujud.
84-22: Bahkan orang kafir itu mendustakannya.
84-23: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan (di dalam hati).
84-24: Lantaran itu ancamkan mereka dengan azab yang pedih.
84-25: Kecuali orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus.
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment