- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Tuesday, December 4, 2012TATOO, CABUT BULU MATA/KENING DAN REGANGGAN GIGI


 

 

by peribadirasulullah
Qs.4 Nisaa':119. dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata:”ALLAH mengutuk orang-orang yang mentatu tubuh, orang-orang yang minta ditatu, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi, untuk mendapatkan wajah (agar kelihatan menarik), yang mereka itu mengubah ciptaan ALLAH.”

Kata Abdullah bin Mas’ud: Ucapan saya itu sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya’qub yang pandai membaca Al-Qur’an. Dia mendatangi Abdullah bin Mas’ud, kemudian bertanya:

”Apa maksud ucapanmu yang sampai kepadaku bahwa kau mengutuk orang-orang yang mentatu tubuh, orang-orang yang minta ditatu, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang merenggangkan gigi, yang semuanya itu mengubah ciptaan ALLAH untuk memperoleh wajah (menarik)?”.

Abdullah bin Mas’ud menjawab:”Mengapa aku tidak boleh mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah Muhammad SAW yang memang tercantum dalam kitab ALLAH Azza wa Jalla?”.

Perempuan itu berkata:”Aku telah membaca seluruh lembaran mushaf Al-Qur’an, tapi tidak aku temukan itu!”. Kata Abdullah bin Mas’ud:”Sungguh jika kau telah membaca Al-Qur’an pasti engkau menemukannya. ALLAH Azza wa Jalla berfirman (yang artinya):

“Apa yang disampaikan kepadamu oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah.” (QS 59 Al-Hasyr:7).

Perempuan itu mengatakan:”Sekarang aku akan memeriksa isterimu apakah dia melakukan perbuatan terkutuk tersebut!”. Kata Abdullah bin Mas’ud: ”Silahkan periksa!”. Kata Abdullah bin Mas’ud: ”Perempuan itu kemudian mendatangi istrinya tapi dia tidak melihat perbuatan terkutuk tersebut.

Kemudian perempuan itu datang lagi kepada Abdullah bin Mas’ud: ”Aku tidak melihat isterimu melakukan perbuatan terkutuk itu.” Kata Abdullah bin Mas’ud: ”Kalau isteriku melakukan perbuatan yang terkutuk itu, tentu aku tidak memperisterinya.” (Hadist Shahih Bukhari No.4866)

Qs.24 Nuur:54. Katakanlah: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, ...

Qs.4 Nisaa':80. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah

Qs.3 Ali Imran:132. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Dan masih banyak lagi ayat lain yang memerintahkan kita agar taat pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

No comments:

Post a Comment