- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Monday, August 6, 2012


Himpunan 30 Juzuk Tilawah Al Qur'an Qari Tempatan Dengan Terjemahan Bahasa Melayu1
  Juz 1 (Al Fatihah: 1 - Al Baqarah: 141) 

2
Juz 2 (Al Baqarah: 142 - Al Baqarah: 252)

3
Juz 3 (Al Baqarah: 253 - Ali 'Imran: 91) 

4
  Juz 4 (Ali 'Imran: 92 - An Nisaa: 22)

5
  Juz 5 (An Nisaa: 23 - An Nisaa: 147) 

6
 Juz 6 (An Nisaa: 148 - Al Ma'idah: 82)

7
 Juz 7 (Al Ma'idah: 83 - Al An'am: 110)

8
  Juz 8 (Al An'am: 111 - Al A'raf: 87) 

9
Juz 9 (Al A'raf: 88 - Al Anfal: 40)

10
  Juz 10 (Al Anfal: 41 - At Taubah: 93) 


11
  Juz 11 (At Taubah: 94 - Huud: 5)

12
 Juz 12 (Huud: 6 - Yusuf: 52)

13
  Juz 13 (Yusuf: 53 - Ibrahim: 52)

14
Juz 14 (Al Hijr: 1 - An Nahl: 128)

15
  Juz 15 (Al Israa' [or Bani Isra'il]: 1 - Al Kahfi: 74)

16
 Juz 16 (Al Kahfi: 75 - Tha Ha: 135)

17
 Juz 17 (Al Anbiyaa': 1 - Al Hajj: 78)

18
 Juz 18 (Al Mu'minuun: 1 - Al Furqan: 20)


19
 Juz 19 (Al Furqan: 21 - An Naml: 55)

20
Juz 20 (An Naml: 56 - Al Ankabut: 45) 


21
 Juz 21 (Al Ankabuut: 46 - Al Ahzab: 30) 

22
  Juz 22 (Al Ahzab: 31 - Yaasiin: 27)

23
 Juz 23 (Yaasiin: 28 - Az Zumar: 31) 

24
  Juz 24 (Az Zumar: 32 - Fushshilat: 46) 

25
Juz 25 (Fushshilat: 47 - Al Jatsiyah: 37)

26
 Juz 26 (Al Ahqaf: 1 - Adz Dzaariyaat: 30)

27
Juz 27 (Adz Dzaariyaat: 31 - Al Hadiid: 29)

28
 Juz 28 (Al Mujaadilah: 1 - At Tahriim: 12) 

29
 Juz 29 (Al Mulk: 1 - Al Mursalaat: 50) 

30
Juz 30 (An Naba': 1 - An Naas: 6)

1 comment: