- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Wednesday, September 26, 2012Falsafah Haji

a. Haji Pembasuh Dosa

Melalui haji, seorang Islam itu boleh menambahkan keimanannya di samping membersih dosanya. Betapa tidak, haji itu perlu mengunjungi Baitullah dengan bersusah-payah dan berkorban jiwa serta tenaga. Menjemur sesaat saja di Makkah, Al­lah akan jauhkan ia 100 tahun lamanya dari api neraka.

Seseorang itu perlu berbelanja untuk menunaikan fardu haji, maka satu dirham yang dibelanjakan ke arah Fisabilillah, Allah akan membalasnya dengan ganjaran 700 kali ganda. Berapakah banyaknya wang yang manusia perolehi setiap hari / setiap bulan dan berapa banyak pula yang dibelanjakannya ke jalan Allah? Masih terlalu sedikit manusia berbelanja ke jalan Allah, sedangkan yang mereka belanjakan untuk tujuan lain yang mungkin menjadi maksiat dan dosa Iebih banyak dari itu. Dosa yang boleh membawa jalan ke neraka, sedangkan wang yang sedikit tadi pula mungkin boleh juga mencuci dosa yang banyak.

Mengenai pengorbanan pula, berapa banyak dosa manusia yang ditumpahkan ke bumi dengan berbagai maksiat dan melanggar perintah Allah. Sehingga ada yang tidak kenal yang mana suruhan Allah dan yang mana larangan-Nya kerana jahil. Mereka tidak tahu pula mana hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Akhirnya bergelumanglah mereka dalam dosa, dan kalau meninggal dunia dalam keadaan itu bererti sedang menghadapi dosa demi dosa bertimpa-timpa.

b. Konsep Hamba Allah

Semua kejadian di alam ini adalah makhluk Allah. Manusia juga adalah makhluk Allah yang bernyawa dan paling istimewa kerana diberi akal dan rasa serta boleh bertutur.

Jika manusia ini sering melupai Allah dengan tidak sujud kepada-Nya, maka taraf manusia ini samalah dengan makhluk Allah yang lain-lain, seperti ular, lembu dan berbagai-bagai lagi. Oleh itu, manusia hendaklah menaikkan tarafnya dari makhluk Allah kepada hamba Allah.

Hamba Allah adalah terdiri dari orang yang patuh segala arahan, tunduk dan sujud kepada-Nya, menjalani segala syariat yang diturunkan ser­ta melakukan ke seluruh rukun Islam yang diwajibkan. Adalah malang bagi mereka yang mati sama seperti matinya seekor ular dengan tidak melaku­kan kelima-lima rukun itu.

Sekarang ini ramai umat Islam yang mengakui diri mereka Islam, tetapi tidak sembahyang, tidak berpuasa, apatah lagi mereka yang kaya-raya tetapi tidak mahu membayar zakat dan menunaikan haji, maka kekayaan itu hanya akan membawa mereka ke neraka.

Adakah mereka ini mati sebagai seorang Islam? Tidakkah mereka ini telah melakukan dosa yang banyak? Dan siapa yang akan mengampuni dosa me­reka ini?

Maka sebagai jawapan, tunaikanlah haji seba­gai pembasuh dosa, kerana wang yang dibelanjakan akan diganda 700 kali pahala. Sembahyang di Masjidil Haram diganjari dengan 100,000 paha­la. Panas sesaat dijauhi 100 tahun dari api neraka. Semoga dengan mengunjungi Baitullah itu terhapus juga dosa mereka akhirnya.

c. Tafsiran:

Haji adalah satu rukun daripada amalan-amalan yang mesti dilakukan oleh umat Islam, ke­rana itu ia wajib dilakukan sekali seumur hidup. Gunanya ialah sebagai penghapus dosa yang banyak dan berat yang dilakukan oleh umat manusia. Nabi Allah Adam (a.s.) diturunkan ke bumi kera­na kesilapan termakan buah Khuldi atas hasutan syaitan. Ketika bertemu semula dengan Hawa di Padang Arafah setelah saling mencari selama 40 ta­hun. Mereka berdua telah menangis beberapa ta­hun pula, dengan memohon ampun kepada Allah di atas kesalahan yang kecil itu. Doa yang dibaca oleh baginda selama menyesali kesalahan itu ialah:


Ya Allah, kami telah menganiaya diri karni sendiri, jika Engkau tidak mengampuni dan kasihankan ka­mi, maka jadilah kami orang yang rugi.

Bagi kita yang sering melakukan dosa-dosa saban hari dan waktu, saban masa dan tempat, berapa kalikah kita beristighfar ke atas kesalahan itu? Oleh itu, kita perlu mendapat pengampunan dari Allah secara yang lebih menyeluruh dengan meng­unjungi Baitullah untuk bertawaf dan sa'i dan berjemur panas di Arafah seperti kita sedang berada di Mahsyar. Ia mesti dilakukan dengan wang titik peluh kita yang halal, sebagai pengorbanan harta dan jiwa serta tenaga kepada Allah dalam erti kata berjihad.

Ada beberapa hadis yang menerangkan kelebihan haji ini, di antaranya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah (s.a.w.) telah bersabda:


Orang yang mengerjakan haji dan umrah ini adalah utusan yang datang kepada Allah menyempurnakan apa-apa yang ditanggung ke atasnya, kerana itu jika mereka memohon sesuatu akan diperkenankan untuk faedah dunia dan akhiratnya, dan jika mereka memohon keampunan dari segala dosa nescaya Allah mengampunkannya.

Rahmat yang akan diperolehi oleh orang-orang yang berada di Makkah adalah dinyatakan seperti maksud hadis berikut:

Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat (pertalian kasih sayang) untuk orang-orang di Baitullah, iaitu 60 rahmat untuk orang bertawaf, 40 rahmat un­tuk orang bersembahyang dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Kaabah.

Dengan demikian, alangkah beruntungnya orang yang dapat melaksanakan haji dan umrah, di samping memohon ampun di atas dosa-dosa yang tidak pernah disedarinya, ia akan memperolehi rahmat dan pahala yang banyak.Hikmah Haji


Banyak maksud-maksud Al-Quran dan hadis-hadis nabi, yang menghuraikan keistimewaan ibadat haji, umrah dan tanah suci Makkah, diantaranya ialah:

1.
Perbelanjaan yang dikeluaran untuk ibadat haji adalah seperti perbelanjaan untuk Fisabilillah, satu dirham digandakan dengan 700.


2.
Siapa yang mengerjakan haji kerana Allah dan tiada merosakkannya dengan sebab bersetubuh dan tidak membuat sebarang maksiat, maka pulangnya kelak adalah seperti hari yang ia dilahirkan oleh ibunya.


3.
Iringilah haji itu dengan melakukan umrah, kerana kedua-duanya akan menghapuskan kemiskinan dan dosa, laksana relau yang menghakis segala kotoran besi, emas dan perak. Tiadalah lain lagi ganjaran bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Haji yang mabrur ialah pekerjaan haji yang tidak bercampur de­ngan dosa sejak dari ihram hingga tahallul.


4. Para jemaah haji dan orang-orang yang umrah semuanya tetamu Allah, jika mereka berdoa kepada-Nya akan diperkenankan, jika mereka pohonkan keampunan akan diampunkan dosa mereka.

5. Baitullah ini adalah tunjang Islam, sesiapa yang keluar kerana mengunjunginya untuk mengerjakan haji atau umrah, ia dijamin oleh Allah, jika meninggal ia akan dimasukkan ke syurga-Nya, jika ia pulang semula ia pulang dengan ganjaran pahala dan harta.


6. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat un­tuk orang-orang yang haji ke Baitullah, 60 rahmat untuk orang yang bertawaf, 40 rahmat untuk yang sembahyang dan 20 rahmat untuk yang memandang kepada Kaabah.


7. Siapa yang bersabar menanggung satu saat panas siang hari di negeri Makkah, Allah akan jauhkan dia 100 tahun lamanya dari neraka Jahannam.


8. Siapa yang meninggal dalam pelayarannya ke tanah suci Makkah sama ada pada waktu pergi atau pulangnya, segala dosa tidak akan dipamerkan dan tidak akan dikira pada hari Kiamat. Dalam satu riwayat yang lain ia akan diampunkan.


9. Siapa yang bersabar menanggung sakit sehari di Makkah, akan Allah tuliskan pahala amal salih yang dikerjakan olehnya di luar Makkah sebanyak 60 tahun lamanya.

10. Siapa yang meninggal di negeri Makkah seolah-olah ia telah meninggal di langit dunia.


11. Setengah dari tanda-tanda haji yang diterima ialah; ia melakukan kebaikan dan amalan yang melebihi dari dahulu dan tidak lagi terdorong ke arah perkara-perkara maksiat.
 
 Pengertian Umrah Dan Haji


Umrah ialah qasad mengunjungi Baitullah al-haram dalam keadaan beribadat dengan mengerja-kan tawaf, sa'i dan bergunting (bercukur).

Rukun Umrah:

1. Berniat Ihram Umrah.

2. Tawaf Kaabah 7 kali keliling.

3. Sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 ka­li.

4. Bergunting (Tahallul).

5. Tertib.


Wajib Umrah:

1. Niat Ihram di Miqat.

2. Meninggalkan Larangan Ihram.


Haji
ialah qasad mengunjungi Baitullah al-ha-ram serta melakukan manasik dengan sifat-sifat yang tertentu pada waktu yang tertentu.


Rukun Haji:

1. Niat.

2. Wukuf di Arafah.

3. Tawaf Baitullah.

4. Sa'i (Safa - Marwah).

5. Tahallul (Bergunting/Bercukur).

6. Tertib pada kebanyakan rukun.


Wajib Haji:

1. Niat di Miqat.

2. Meninggalkan larangan Ihram.

3. Bermalam di Muzdalifah.

4. Melontar Jumrah Aqabah.

5. Bermalam 3 malam di Mina.

6. Melontar ketiga-tiga jumrah pada hari Tasy-rik.


Keterangan
:

Erti rukun; sekiranya meninggalkan sesuatu yang rukun, haji atau umrahnya tidak sah (batal) dan terpaksa melakukan amalan itu hingga selesai, walaupun terbatal.


Amalan wajib pula jika tertinggal sah haji atau umrahnya, tetapi diwajibkan dam (fidyah) ke I atas kekurangan itu.


Ulasan
:

Haji tidak akan lengkap jika tidak ditunaikan dengan umrahnya sekali. Oleh itu, berikut adalah cara-cara menunaikan jenis-jenis haji yang telah disenaraikan di antara rukun dan wajib serta sunat-nya.


Jenis-jenis Haji:

1. Haji lfrad.

2. Haji Tamattuk.

3. Haji Qiran.


Hampir 2/3 daripada jemaah haji dari negara ini melakukan haji Tamattuk. Kerana negara kita jauh dari Makkah, maka kebanyakan jemaah haji datang le­bih awal dan lama masa hendak berihram, hingga ke hari Nahar (10 Zulhijjah) yang membolehkan mereka bertahallul awal, selepas melontar jumrah Aqabah. Jika mereka melakukan haji Ifrad, tentulah sangat lama memakai ihram dan terpaksa berpantang-larang yang lama pula.
 
 http://doaharian.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment