- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Saturday, September 22, 2012

PENGURUSAN MASA MENURUT ISLAM

Penulis: Dr. Yusuf Al-Qardhawi
Penerbit: Al Hidayah Publisher, Malaysia
Cetakan: Kedua, 2000

Bab 1: Perhatian A-Quran dan As-Sunnah terhadap masa

Masa merupakan nikmat Allah S.W.T yang sangat besar kepada manusia. Allah S.W.T berfirman di dalam Al-Quran:

 1. Surah Ibrahim: Ayat 33-34
 2. Al-Furqan: Ayat 62

Allah S.W.T  membezakan siang dan malam supaya manusia dapat membahagikan masa yang luas itu untuk hamba-Nya beramal.

 1. Al-Lail: Ayat 1-2
 2. Al-Fajr: Ayat 1-2
 3. Ad-Dhuha: Ayat 1-2
 4. al-Asr: Ayat 1-2

Tanggungjawab manusia dengan masa: (Ar-Rum: Ayat 54)

Dua kaki hamba tetap (tidak akan bergerak) di masyhar sehingakan disoal tentang empat perkara; usianya dihabiskan; usia muda yang digunakan; harta bendanya; dari mana kemana dibelanjakan dan ilmunya dengan apa dilakukan
                                                                                                      (HR al_Bazar, Thabarani)

Setiap tahun terdapat suatu bulan yang dinamakan Ramadhan (ibadat rohani) kemudian disusuli dengan ibadat haji (Ibadat Rohani dan Jasmani) (Surah al-Baqarah: Ayat 197)

“Solat lima waktu ialah neraca harian
Hari juma’at ialah neraca mingguan
Ibadat puasa ialah neraca tahunan
Ibadat haji ialah neraca seumur hidup”


Bab 2: Masa dan sifat-sifatnya

1.      Pantas Peredarannya (Al-Nazi’at: Ayat 46 dan Yunus; Ayat 45)
2.      Masa yang berlalu tak akan kembali semula
3.      Sangat bernilai, tidak boeh dimiliki oleh manusia

Al-Quran menceritakan keadaan penyesalan manusia terhadap masa

a)      Keadaan pertama: Saat penantian (surah Munafiqun: Ayat 9-10,11)
b)      Keadaan kedua: di akhirat (Fatir: Ayat 36-37)

“Allah S.W.T memberi peluang kepada hambanya sehingga menjangkau 60an” (H.R Bukhari)
                                                                                               

Bab 3: Kewajipan seorang muslim terhadap masa

1.      Memastikan masa diisikan dengan perkara-perkara yang berfaedah

Para tabi’in menyatakan:

“Setiap hari yang berlalu, apabila aku tidak dapat menambahkan amalanku kearah ketaatan kepada Allah S.W.T, maka hari itu adalah hari yang tidak berkat bagiku”

a) Membuang masa

Apabila kita menghitung, sesunguhnya seseorang yang membuang masa itu, adalah lebih rugi daripada seorang yang bodoh dalam membelanjakan hartanya. Ini adalah kerana harta boleh di cari ganti; adapun masa tidak dapat di cari ganti. Seseorang itu tidak akan dapat menjaga masanya, selagi mana ia tidak menyedari; bahaya dan kesan daripada sikap membuang masa.

Ibnu ‘Ata’ menyatakan di dalam kitabnya al_Hikam:

“Kerugian yang sebenat ialah: apabila kamu meluangkan masa lapang kamu, tanpa melakukan sebbarang pekerjaan.”

b) Mengisi masa lapang

Sabda Rasulullah SAW

“Dua nikmat daripada nikmat Allah S.W.T yang kebanyakan manusia tertipu padanya ialah; sihat dan masa lapang”(HR Bukhari)

Masa lapang bermaksud tidak terikat dengan urusan keduniaan dan tidak menghalang seseorang itu  daripada urusan akhirat.

Sabda Rasulullah SAW

“ Ambillah peluang lima perkara sebelum kamu dihilanglan (didatangi) oleh lima perkara. Peluang masa mudamu sebelum daripada tuamu; peluang masa sihatmu sebelum daripada sakitmu; peluang masa kayamu sebelum fakirmu; peluang masa lapangmu sebelum daripada kesibukanmu dan peluang masa hidupmu sebelum daripada matimu” (HR Bukhari)


2.      Segera melakukan amal kebajikan

A-Quran telah menjelaskan supaya manusia mendahulukan amalan-amalan kebajikan sebelum didatangi kesibukan (Surah Al-Baqarah: Ayat 148 dan al-Maidah: Ayat 148)

Dan juga Allah S.W.T menjelaskan tentang nikmat syurga sebagai galakan kepada hambaNya (Surah Ali-‘Imran: Ayat 133; Surah al-Hadid: Ayat 21)

Allah juga memerintahkan hambanya berlumba-lumba kearah memohon keampunan (Surah al-Mutaffifin: Ayat 26) dan sifat-sifat para rasul yang terpilih (Surah al-Anbiya’:90) dan ahli Kitab ( Surah ali-‘Imran : Ayat 114) dan sifat orang munafik ( Surah  al-Nisa: Ayat 142; at-Taubah: Ayat 54)

3.      Mengambil pengajaran daripada masa yang telah berlalu (Surah ali-Imran: Ayat 190; an-Nur: Ayat 44)

4.      Penyusunan masa

Rasulullah bersanda:

“Sepatutnya ke atas seorang yang berakal itu, ia mempunyai empat waktu; waktu untuk berdoa, memohon kepda Allah, waktu  ia menghitung diri sendiri, waktu untuk ia memikirkan segala kejadian Allah dan suatu waktu untuk ia menikmati hajatnya daripada makan dan minum.”(HR Ibnu Hibban)

“Rehatkanlah hati kamu suatu waktu selepas suatu waktu, sesungguhnya hati akan menjadi buta, apabila membenci sesuatu”  Saidina Ali bin Abi Thalib

“Lakukanlah daripada amalan (ibadat) yang kamu mampu. Kerana sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu yang akan jemu. Sebaik-baik amalan kepdaAllah itu ialah berterusan walaupun sedikit”(HR Bukhari dan Muslim)

Kewajipan solat (Surah an-Nisa: Ayat 103); kewajipan puasa (al-Baqarah: Ayat 185); kewajipan haji (al-Baqarah: Ayat 197) dan mengeluarkan zakat (al-An’am: Ayat 141)

Allah S.W.T berfirman dalam al-Quran tentang ketaqwaan hamba-hambanya dalam surah Yunus: Ayat 58; nikmat Surah Saba: Ayat 15; kemaksiatan Surah az-Zumar: Ayat 53; menghadapi cubaan Surah al-Baqarah: Ayat 155-156
           
5.      Memastikan masa yang terbaik

Allah memilih masa yang paling terbaik daripada sepanjang masa (Surah al-Qasas: Ayat 68)  dan waktu terbaik menunaikan ibadat ialah satu pertiga malam (Surah Adz-Dzariyat: Ayat 15-58)

“Ya Allah! Jadikan sebaik-baik umurku, di akhirnya ; sebaik-baik amalanku pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku,adalah hariku bertemu dengan-MU”

Bulan yang dimuliakan ialah Ramadhan kerana terdapatnya malam Lailatu Qadar (al-Qard: Ayat 1-5; dan Allah juga memuliakan bulam Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharam (Surah at-Taubah: Ayat 36)

6.      Cara Hidup Muslim

“Berkatkanlah umatku pada awalnya (waktu pagi)”

“Apabila kamu tidur syaitan menjerut ke leher kamu dengan tiga ikatan; seraya berkata; kamu mempunyai malam yang panjang tidurlah. Apabila seseorang itu terjaga daripada tidurnya; dan terus berzikir kepaha Allah, maka terungkai satu ikatan, dan apabila berwudhuk terungkai ikatan kedua dan seturusnya menunaikan solat terungkai ikatan ketiga. Maka jadilah ia dalam keadaan ceria jiwanya; akan tetapi jika sebaliknya, jadilah ia didalam keadaan hina lagi bosan jiwanya” (HR Bukhari)

Membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk (Sad: Ayat 29); manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi (surah Hud: Ayat 61)

“Sesungguhnya Allah S.W.T menyukai apabila sesseorang itu melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sebaik mungkin (bersunguh-sungguh)” (HR Baihaqi)

Allah mengharamkan seseorang menghina makanan dan juga terlampau bakhil sehingga menyiksa diri sendiri (surah al Araf: Ayat 31-32).

Di negara cuaca panas kebanyakkan berhajat kepada “qailulah” iatu tidur sebentar di waktu tengah hari supaya mampu bangun di waktu malam dan bangun awal pagi (Surah an-Nur: Ayat 58)

Sifat-sifat orang beriman (Surah an-Nur: Ayat 37) sebelum tidur seseorang digalakan menambah ilmu pengetahuan (Surah Taha: Ayat 114) dan tidak digalakkan tidur lewat malam dibimbangi mengabaikan tanggungjawannya (Surah ar-Rahman: Ayat 8-9) dan umat islam tidak melupakan kewajipan atau tanggungjawabnya yang sepuluh (an-Nisa: Ayat 36)  dan kewajipan utama ialah kepada Allah (Surah al-Nahl: Ayat 53; al-Mu’minum: Ayat 2 dan 9; al-Ma’un: Ayat 4-5). Hak kedua kepada ibu bapa bersama dengan ketauhidan dan ikhlas beribadah kepada Allah (Surah al-Ahqaf: Ayat 15)  dan penutup segala kewajipan ialah kepada hamba (Surah An-Nisa: Ayat 36)

Seterusnysa sebelum seorang muslim hendak tidur, disunatkan bagi seorang muslim mengambil wudhuk dan solat dua rakaat. Ketika ia membaringkn rusuk kananya kebawah dan membaca doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW.

Bab 4: Manusia di Antara Semalam, Hari ini dan Esok

Masa yang dilalui manusia terbahagi kepada tiga bahagian:
 1. Masa yang lepas (semalam)
 2. Masa sekarang (hari ini)
 3. Masa akan datang (esok)

Manusia yang hanya melihat masa lepas:
 1. Mereka yang hanya berbangga dengan sejarah keturunan mereka dahulu
 2. Mengagungkan-agungkan sejarah peningalan keturunan yang dulu (Surah al-Azhab: Ayat 36)
 3. Mereka yang mengikitu cara hidup generasi terdahulu (Surah al-Baqarah: Ayat 170;  Surah Al-Araf: Ayat 10; Surah Hud: Ayat 62; Surah al-Aanbiya’:5 Ayat 2-53; Surah Hud: Ayat 87: Surah az-Zukhruf : Ayat 23-24 , Surah al-Baqarah: Ayat 170, Surah al-Maidah: Ayat 104)
 4. Menyesali terhadap masa yang lalu (Surah al-Imran: Ayat 156)

Manusia yang mementingkan masa hadapan sahaja. (Surah al-Hajj: Ayat 46)

a) Pandangan negatif terhadap masa hadapan: pandangan putus asa

Islam dan realiti sejarah mengajar kita bahawasanya “putus asa” tidak ada dalam kamus kehidupan muslim. Sesungguhnya setiap kehidupan akan disusuli dengan kesenangan, malam akan bertukar menjadi siang. (Surah Yusuf: Ayat 87 dan Surah al-An’am : Ayat 158)

“Berapa banyak kesempitan yang dihadapi oleh seseorang tidak dapat dihadapinya, sedangkan kelepasannya berada disisi Allah SWT”

“Tatkala kesempitan itu berlaku, dan sampai ke peringkat kemuncaknya, ianya dilepaskan dari seseorang, yang mana aku sendiri tidak menjangkakan ianya akan mendapat kelepasan”

Mereka yang putus asa terhadap masa hadapan menyatakan manusia hari ini berada di akhir zaman. Hampir ataupun masih jauh akan kiamat adalah perkara yanng tidak dapat difikirkan. Al-Quran menyatakan dalam Surah al-Azhab:63, Surah asy-syura: Ayat 17 dan Surah al-A’raf: Ayat 187.

Rasulullah SAW bersabda

“Ketika aku diutuskan, hampir akan berlakunya kiamat diantara dua jari...Lalu Rasulullah menunjukkan di antara jari telunjuk dan jari tengah” (HR Bukhari dan Muslim)

Umat Islam adalah dinasihatkan supaya berusaha dan berjihad selagi mana kelopak mata bergerak sehinga pintu taubat tertutup dan matahari terbit daripada sebelah barat (Kiamat) (Surah al-A’am: Ayat 158)

b) Menghadapi masa hadapan hanya dengan angan-angan dan mimpi sahaja

“Sesunguhnya angan-angan dan mimpi itu adalah menyesatkan

Al-Quran menjelaskan angan-angan kaum Yahudi dan Nasrani (Surah al_baqarah: Ayat 111-112); angan-angan kaum muslimin (an-Nisa: Ayat 123-124);  Keampunan Allah S.W.T hanya dikurniakan kepada mereka yang melakukan kebaikan sahaja (Surah al-Araf: Ayat 56 dan 156); sifat-sifat orang yang mengharapkan rahmat Allah S.W.T (Surah al-Baqarah: Ayat 218 dan Surah Fussilat: Ayat 23)

c) Manusia yang lalai dengan masa sekarang

Terdapat golongan yang tidak memikirkan masa yang telah berlalu ataupun masa akan datang. Mereka ialah generasi yang hidup pada hari ini...

Masa sekarang ialah masa atau detik yang dilalui seseorang.

BAB 5: Pandangan yang betul terhadap masa

Pentingya melihat masa lepas (Surah al-Imran: Ayat 136, 140 dan 146; Surah al-Hajj: Ayat 46)
Melihat masa hadapan  (Surah Luqman: Ayat 34; Surah al-Hasyar; Ayat 18)
Mengutanakan masa sekarang (Surah al-Hasyr: Ayat 18)

“Hiduplah kamu selagi mana kamu mahu hidup, sesungguhnya kamu akan mati; cintailah kamu kepada sesiapa yang kamu hendak cintai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan nya, beramallah kamu sesungguhnya kamu bertanggungjawan terhadap segala amalan kamu itu”  (HR Tabatan)

BAB 6: Menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada membuang masa

Al-Quran memberikan peringatan tentang akibat penyakit lalai ini sehingga boleh menyesatkan manusia sampai ketahap haiwan. (Surah al-Araf: Ayat 197) dan menerangkan bagaimana manusia hanya mementingkan kehidupan dunia sahaja tanpa melihat hakikat kehidupan sebenar (Surah al-Araf: Ayat 205; Surah ar-Rum: Ayat 6-7; Surah al-Kahfi: Ayat 28)

“Ya Allah! Janganlah Engkau biarkan kami didalam sengsara dan janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tertipu dan janganlah Engkau jadikan kami di dalam golongan orang-orang yang lalai.”  Doa Abu Bakar as-Siddiq r.a.

Keburukan menangguh-menangguhkan masa

Setiap masa yang berlalu tidak akan berulang kembali. Seseorang muslim itu hendaklah berusaha hari ini, demi hari esok sebelum tiba suatu hari yang tidak berguna penyesalan.

Kesan dan kemuradatan menangghkan masa antaranya :
 1. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjamin kehidupan hari esok-Kematian??????
 2. Sekiranya kamu dapat menjamin kehidupan hingga ke hari esok, akan tetapi kamu tidak dapat mengelak diri daipada kesulitan dan kesakitan yang bakal menimpa keatas drimimu.
 3. Sesungguhnya pada setiap hati dan masa itu mempunyai kewajipan yang perlu dilaksanakan. Tidak ada masa yang tidak mempunyai kewajipan dan pekerjaan.
 4. Sesungguhnya sikap suka menangguhkan kewajipan akan membawa seseorang menjadi kebiasaannya.

Membenci masa

Di antara sikap negatif, yang sepatutnya tidak berlaku ke atas seseorng muslim ialah mempersalahkan masa. Sesunggunya masa tidak terlepas daripada suatu medan dan bekas yang didalamnya ialah perintah dan cubaan daripda Allah SWT.

“Jangan kamu membenci masa, sesungguhnya Allah itulah masa” (HR Muslim)

Ketika mana muslim mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Allah berfirman dalam (Surah al-Imran Ayat 165) Al-Quran juga telah menerangkan kaedah-kaedah umum seperti dalam (Surah al-Anfal: Ayat 53)

Setiap muslim harus melihat dan merenung diri sendiri; memperbetulkan segala kesilapan dan keburukan daripada  mempersalahkan masa.

Setiap muslim haruslah memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah SWT seperti Nabi Adam dan Hawa ketika dikeluarkan oleh Allah S.W.T dalam syurga, terus memohon keampunan daripada Allah S.W.T  (Surah al-Araf: Ayat 23);  doa Nabi Musa kepada Allah dalam (Surah Al-Araf: Ayat 15); doa orang berperang tatkala melihat rakan mereka gugur syahid (Surah al-Imran: Ayat 146-148)

 images.sweetaini86.multiply.multiplyconten.

No comments:

Post a Comment