- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Saturday, June 30, 2012


Bahagi pesaka yang telah berlapis-lapis mati

Soalan: seorang mati ada meningalkan isteri dan empat anak lelaki kemudian mati anak pertama ada meningalkan ibu, tiga saudara lelaki, isteri, dua anak perempuan. Kemudian mati pula adik yang bogsu ada meningalkan ibu, isteri,  seorang anak perempuan, dua orang anak lelaki dan dua orang saudara lelaki.
Jawapan: Masalah ini dinamakan munasakh. Cara membahaginya adalah seperti di bawah.


511

120
7

72

276480
120

2304
72

32

54860
20
أم
372
12
أم
4
زوجة


-
-

7
ابن1
61320

-
511
1
شقيق
7
ابن2
61320

-
511
1
شقيق
7
ابن3


511
1
شقيق
7
ابن4
7560

-
63
9
زوجة


20160

-
168
24
بنت


20160

-
168
24
بنت


7665
15
زوجة

8687
17
بنت

17374
34
ابن

17374
34
ابن


Keterangan isteri simati pertama setelah anaknya mati maka dia digelar ibu pada masalah simati kedua yang bertanda(2ت).
Anak simati pertama akan jadi saudara bagi simati kedua bertanda (2ت).
Pada masalah simati kedua saudara boleh makan pesaka kerana saudara simati kedua tiada orang yang mendinding seperti anak lelaki atau bapa.
Pada masalah simati ketiga (3ت) saudara terdinding kerana ada anak lelaki.

Bahagikan harta dengan 276480 seberapa jumlah darab dengan habuan masing-masing pada kolam ke lapan
  1. seperti RM. 100 bahagi dengan 276480 kemudian darab dengan 54860 seberapa yang didapati (RM 19.84) itulah bahagian isteri simati pertama.
  2. seperti RM. 100 bahagi 276480 darab dengan 61320= (RM. 22.18) inilah bahagian dua orang anak si mati pertama.dengan makna RM. 22.18 seorang
  3. seperti RM. 100 bahagi 276480 darab dengan 7560= (RM. 2.73) ini lah habuan isteri simati kedua.
  4. Seperti RM 100 bahagi 276480 darab dengan 20160= (RM. 7.29) inilah habuan dua anak perempuan simati kedua. Dengan makna 7.29 seorang seterusnya pada yang ada dua orang
  5. Seperti RM. 100 bahagi 276480 darab dengan 7665= (RM. 2.77) ini habuan isteri si mati ketiga bertanda (3ت).
  6. Seperti RM. 100 bahagi 276480 darab dengan 8687= (RM. 3.14) ini habuan anak perempuan simati ketiga.
  7. Seperti RM. 100 bahagi 276480 darab dengan 17374= (RM. 6.28) ini habuan dua anak lelaki bagi simati ketiga.
  8. baki dua sen halal berhalal.
 http://almalakawi.wordpress.com/2009/05/24/bahagi-pesaka-yang-telah-berlapis-lapis-mati/

No comments:

Post a Comment