- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Wednesday, September 19, 2012Syirik

 ·

Barangsiapa yang melakukan perbuatan syirik, maka tidak akan boleh selamat dari api neraka dan dirinya sama sekali tidak dapat dibantu oleh syafaat dari sesiapa pun, bahkan siapa pun yang telah melakukan syirik akan memasuki neraka, walaupun ia solat setiap pagi, siang dan malam baik itu solat fardu mahupun sunat. walaupun ia bersedekah setiap saat, dan meskipun ia haji setiap tahun, semuanya tidak akan diterima.

Maka syirik kepada Allah SWT ialah menjadikan hambanya sebagai sekutu bagi Allah SWT, dengan berdoa dan meminta kepadanya, takut serta berserah diri dengannya, mohon syafaat, dan juga meminta pertolongan yang kesemua ini tiada yang dapat mampu melakukannya melainkan Allah SWT, dan seluruh perbuatan dan I’tikad yang seharusnya dilakukan semata-mata kerana Allah SWT, jika dilakukan atas selain Allah SWT maka itu adalah merupakan bentuk kekafiran.

Perbezaan antara kafir dan syirik adalah kesyirikan adalah lebih umum dari kekafiran, kerana setiap orang yang kafir ia pasti syirik, namun bukan setiap orang yang syirik itu kafir. contohnya perbuatan Riak, riak adalah merupakan suatu bentu syirik kecil, namun perbuatan ini tidak dapat disebut kafir.

Syirik terbahagi kepada tiga

1.syirik akbar(besar)

1
2
 2.syirik ashgar(kecil)


 3.syirik khafiy(tersembunyi)
  • Abdul Basit Abdul Rahman - Sihir - Kuliah Kitab Dosa-Dosa Besar

    Abdul Basit Abdul Rahman - Meninggalkan Solat - Kuliah Kitab Dosa-Dosa Besar

     Abdul Basit Abdul Rahman - Membunuh Manusia - Kuliah Kitab Dosa-Dosa Besar

No comments:

Post a Comment